Ko je sve pretekao BiH po lakoći poslovanja

Iako su vlasti u oba entiteta sa preuzimanjem obaveza iz Reformske agende najavile brži ekonomski napredak i...

Već sedam godina čeka se aktivacija MAP-a za članstvo BiH u NATO-u

Iako je Bosna i Hercegovina još prije 7 godina potpisala Akcioni plan za članstvo u NATO-u, ovaj dokument još uvijek nije stupio na snagu. Obećanja o skoroj aktivaciji Akcionog plana građani i...Kako se boriti protiv “lažnih vijesti”?

Od 24. do 28. maja u sarajevu je održana šesta po redu POINT konferencija koja je okupila predstavnike organizacija civilnog društva i aktiviste iz regiona istočne i jugoistočne Evrope, Bliskog...