Stevandić o Erdoganovoj “poruci broj jedan”

Tokom jedne od dijaloških emisija, upitan da prokomentariše, kako novinarka kaže “poruku broj jedan… da Erdogan daje punu podršku BiH za uključivanje u NATO i EU…”, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nenad Stevandić pozvao se na “odluku parlamenta Republike Srpske”.

Tokom jedne od dijaloških emisija, upitan da prokomentariše “poruku broj jedan… da Erdogan daje punu podršku BiH za uključivanje u NATO i EU..”, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nenad Stevandić je o toj, kako je nazvao, “mudroj poruci gosopdina Erdogana” između ostalog rekao:

Ono što je, da kažemo komplikovano u toj poruci su, da kažemo, ne postojanje konsenzusa u BiH oko toga da li ćemo ići u evropske integracije ili evroatlantske. Trenutno, na snazi je odluka parlamenta Republike Srpske koja govori o tome da zadržimo vojnu neutralnost i da tu slijedimo Srbiju.

Nenad Stevandić, 22.05.2018.

Kada se radi o pitanju, kako Stevandić kaže “da li ćemo ući u evropske integracije”, poznato je da je Bosna i Hercegovina već duže vrijeme uključena u taj proces, kao i da su svi politički subjekti u našoj zemlji prihvatili punopravno članstvo u Evropskoj uniji kao jedan od osnovnih ciljeva svog političkog djelovanja. Ovakvi stavovi artikulisani su i u, od strane Predsjedništva BiH nedavo usvojenoj Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018-2023 godine, na koju se Istinomjer osvrnuo u jednoj od svojih analiza. Tako se u Strategiji između ostalog navodi da je ”jedan od glavnih strateških ciljeva Bosne i Hercegovine punopravno članstvo u Evropskoj uniji”.

Kada je riječ o “evroatlantskim integracijama”, korisno je podsjetiti se na Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine usvojen još 2005. godine, te od strane Predsjedništva BiH 2009. godine usvojeni Plana za članstvo u NATO-u, kao relevantne i pravosnažne dokumente koji određuju odnos i pravac djelovanja Bosne i Hercegovine kada su NATO integracije u pitanju.

U tom kontekstu, “odluka parlamenta Republike Srpske” na koju se Stevandić u svojoj izjavi poziva nije “odluka”, već se radi o Rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti koju je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 18.10.2017. godine.

Međutim, svojom Odlukom od 04.12.2017. godine, Ustavni sud Republike Srpske između ostalog je za pomenutu Rezoluciju naveo da “ne sadrži opšte pravne norme i da, shodno tome, nema obavezujući karakter”:

“Ovakvu odluku Vijeće je donijelo jer je ocijenjeno da osporena Rezolucija Narodne Skupštine Republike Srpske ne sadrži opšte pravne norme i da, shodno tome, nema obavezujući karakter, tako da po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja pravni već politički akt kojim se izražavaju politički stavovi Narodne skupštine Republike Srpske…”

Ustavni sud Republike Srpske, 04.12.2017.

Obzirom na važeće zakone donešene od strane nadležnih zakonodavnih tijela, usvojene dokumente od strane Predsjedništva BiH kao organa zaduženog za sprovođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine, te navedenu Odluku Ustavnog suda Republike Srpske koja se odnosi na pomenutu Rezoluciju, izjavu poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, Nenada Stevandića Istinomjer ocjenjuje kao neistinitu.

(istinomjer.ba)

 

Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima...

Neodlučni CIK i stranka “Dr. Vojislav Šešelj”

Opći izbori sve su bliže, a Centralna izborna komisija BiH (CIK), ako je suditi po ovjerama kandidatura političkim partija, prilično neodlučno dočekuje iste. Naime, CIK je najprije odbio ovjeriti...Usvojen Zaključak o zabrani izvoza trupaca

Da je ovo pitanje već duže vrijeme aktuelno, svjedoči i zajednička sjednica entitetskih vlada održana 04.10.2017. godine, nakon koje je Novalić izjavio da će Vlada FBiH donijeti uredbu o zabrani...