Šta je učinjeno da se olakša prvo zapošljavanje u FBiH?

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je u svom ekspozeu obećao da će Vlada ozbiljno pristupiti rješavanju problema nezaposlenosti, naročito u podsticanju prvog zapošljavanja.

fadil-novalic

Nezaposlenost, pogotovo među mladim ljudima je jedan od gorućih problema u Federaciji BiH. Prema nekim podacima, čak 67% mladih osoba je nezaposleno. Važnost rješavanja ovog pitanja prepoznao je i Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, koji je u svom ekspozeo najavio donošenje niza uredbi koje bi pomogle rješavanje ovog problema:

Nužno je donijeti set uredbi koji bi definisao olakšice za prvo zapošljavanje, odnosno zapošljavanje poslije dužeg prekida, također bi predvidio i sankcije za eventualnu zloupotrebu.

Fadil Novalić, ekspoze (31.03.2015.)

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 3. decembra 2015. godine donijela Uredbu o poticaju zapošljavanja, kojom poslodavcima koji ispunjavaju uslove omogućava subvencioniranje doprinosa u iznosu koji odgovara doprinosima na najnižu plaću u Federaciji BiH za novouposlene osobe, ukoliko će te osobe ostati zaposlene najmanje godinu dana nakon što istekne ugovor o subvencioniranju.

Prema Uredbi nezaposlena osoba je: “…osoba u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u nivou stručne spreme; koja se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vodi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja.

Iz ove definicije jasno je da se uredba prije svega odnosi na osobe koje nikada prije nisu bile zaposlene, a ne na osobe kojima je potrebno zapošljavanje nakon dužeg prekida.

Kada su u pitanju sankcije, ukoliko poslodavac u toku korištenja subvencije prestane ispunjavati uslove za dodjelu subvencija, dužan je vratiti cjelokupan iznos do tada isplaćenih subvencija, što se osigurava na način da će svaki poslodavac koji potpiše ugovor o subvencioniranju potpisati i ‘bjanko ček’ kojim omogućava isplatu tih sredstava.

Uredbom su propisane i sankcije i za poslodavce ukoliko ne uplaćuju doprinose ili obračunaju manji iznos ili ukoliko ne omogući zaposlenje uposleniku za kojeg je primao subvenciju u trajanju od najmanje godinu dana nakon isteka ugovora o subvencioniranju  i to novčanom kaznom u visini trostrukog iznosa obaveze po sufinansiranoj osobi, koji ne može iznositi više od 10.000 KM.

Iz navedenog se vidi da je Novalić djelimično ispunio obećanje koje je dao u ekspozeu, budući da je od najavljenog seta uredbi donijeta tek jedna, koja prije svega olakšava prvo zapošljavanje, te propisuje sankcije za zloupotrebe.

(istinomjer.ba)

Vlada Republike Srpske nezaposlenim porodiljama obećala “minimalac” u 2018.

Premijerka RS Željka Cvijanović u više navrata je ponovila da će Vlada RS nastojati da u narednoj godini građanima/kama...

Selma Ašćerić

BiH nije jedinstvena na planeti Zemlji

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini trebali bi se održati za nešto manje od godinu dana, a jedno od ključnih pitanja je da li će se izmjene Izbornog zakona BiH uspjeti usvojiti na vrijeme. Među...

Damir Dajanović

Selma Ašćerić

Tijana Cvjetićanin

Fadil Novalić i zaposleni u FBiH

Federalni premijer Fadil Novalić redovno koristi priliku da u javnost iznese podatke o navodnim ekonomskim uspjesima svoje vlade, posebno kada je u pitanju broj zaposlenih. Bombastične izjave o...

Aleksandar Brezar