Smjena vlasti je elementarna nepogoda i velika opasnost za imovinu?

Elmedin Konaković
Elmedin Konaković

Šef Kluba SDA Elmedin Konaković kazao je da zastupnici iz ove stranke neće prisustvovati  sjednici budući da je, kako kaže, “sazvana na nelegalan način”.

Ponovio je da predsjedavajuća Malić “ima pravo sazvati sjednicu, ali je pri sazivanju sjednice zanemarila član 65. Poslovnika prema kojem Kolegij utvrđuje karakter hitnosti sjednice”.

Elmedin Konaković – nakon što je predsjedavajuća SKS Mirjana Malić zakazala hitnu sjednicu pozivajući se na Član 59. Poslovnika SKS.  

(Oslobođenje, 4. 6. 2012.)

Komentar:

U Poslovniku Skupštine KS, članom 59. propisano je da predsjedavajući može sazvati sjednicu u rokovima kraćim od predviđenih samo u slučaju hitnih situacija, ali je članom 65. istog poslovnika definisano da konačnu odluku o utvrđivanju hitnog karaktera sjednice donosi Kolegij Skupštine.

Kao hitne situacije u poslovniku su navedene “okolnosti opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, velikih šteta za imovinu, epidemija i slično.”

Iz navedenog je jasno da je Konaković u pravu, te da o hitnosti sjednice ne može samostalno odlučiti predsjedavajuća Mirjana Malić, nego isključivo Kolegij SKS. No, bez obzira na to, potpuno je nejasno kako se prijedlog premijera KS Fikreta Musića za sazivanje hitne sjednice, a koja se tiče rekonstrukcije Vlade KS, može povezati sa pomenutim hitnim situacijama iz Poslovnika na koji se predsjedavajuća Malić pozvala kada je sazvala hitnu sjednicu SKS.

Inače, Poslovnikom je definisano da se poziv zastupnicima, predsjednicima radnih tijela Skupštine, Vladi i ostalim učesnicima, zajedno sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama dnevnog reda, dostavlja najmanje 12 dana prije održavanja sjednice.

(Istinomjer.ba)

Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima...

Neodlučni CIK i stranka “Dr. Vojislav Šešelj”

Opći izbori sve su bliže, a Centralna izborna komisija BiH (CIK), ako je suditi po ovjerama kandidatura političkih partija, prilično neodlučno dočekuje iste. Naime, CIK je najprije odbio ovjeriti...Bećirović tvrdi da Izetbegović nije sarađivao sa opozicijom

Da je Bakir Izetbegović ipak sarađivao i sarađuje sa opozicijom svjedoči nekoliko primjera, od kojih je primjer saradnje tokom razgovora o izmjenama Izbornog zakona BiH najaktuelniji. U...