SBB nije podržao hitno razmatranje Zakona o PIO FBiH

Nakon što je Vlada FBiH početkom ovog mjeseca uputila Prijedlog zakona o Penzionom fondu u parlamentarnu proceduru, i to po hitnom postupku, šef Kluba poslanika SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Nasir Beganović rekao je kako njegov Klub neće podržati razmatranje ovog Zakona po hitnoj proceduri.  

Ukoliko zakon predviđa povećanje penzija, onda ćemo to podržati.”

Nasir Beganović, 04.11.2017.

Donošenje novog Zakona o PIO najavljivano je više puta, a konačni prijedlog Vlada FBiH je utvrdila 24. oktobra, te ga uputila u hitnu parlamentarnu proceduru. Hitna sjednica je naknadno zakazana za 21. novembar.

Nezadovoljstvo novim Zakonom o PIO izrazio je Sindikat policije i uposlenika u MUPU FBiH odmah po njegovom upućivanju u proceduru.

Prije svega treba istaknuti da će penzije po novom zakonu biti znatno manje u odnosu na visinu penzije regulisanu po trenutno važećem zakonskom propisu, što će u mnogome zasigurno uticati na ionako tešku finansijsku situaciju i standard novih penzionera.”

Saopštenje Sindikata policije, 26.10.2017.

Klub poslanika SBB-a podnio je nekoliko dana prije sjednice amandman na Zakon o PIO kojim se, kako su rekli, “osigurava da ne dođe do umanjenja penzija policijskim službenicima koji bi u penziju išli po usvajanju ovog zakona.”

U obrazloženju uloženog amandmana iz Kluba SBB-a istaknuto je “da bi se radni staž, koji je osiguranik ostvario u policijskoj službi, množio sa koeficijentom 1,3, a ako ima staža ostvarenog na drugim poslovima koji nemaju beneficirani radni staž, on bi se redovno obračunavao po odredbama zakona.”

Ovim amandmanom uveden je i uslov da je osiguranik proveo bar pola radnog vijeka na poslovima policijskog službenika, a iz SBB-a su istakli da bi bez ove izmjene policijski službenici, koji bi išli u penziju po novom zakonu, imali penzije niže za 30 posto u odnosu na penzionisane od 2014. do 2018. godine.

Nasir Beganović u saopštenju je naveo kako SBB neće podržati hitnu proceduru, jer smatraju da je neophodno obaviti kvalitetnu raspravu.

Hitna sjednica parlamenta FBiH održana je prema najavi 21. novembra, a na njoj nije bilo potrebne većine da se Zakon o PIO razmatra po hitnoj proceduri, a podrška prema najavama nije stigla od zastupnika SBB-a. Neusvajanje ovog zakona obustavilo je i rad Parlamenta FBiH koji je odgodio održavanje 25. redovne sjednice Predstavničkog doma zakazanu za 22. novembar, zbog kako je navedeno “novonastale situacije i potrebe za dodatnim konsultacijama unutar parlamentame većine kao i važnosti predloženih tačaka.”

S obzirom da Klub poslanika SBB-a nije podržao razmatranje Zakona o PIO po hitnoj proceduri kako je i najavljeno ranije, ovaj njihov potez Istinomjer će ocijeniti kao dosljedan.

(Istinomjer.ba)

Gratz ponovo u proceduru uputio izmjene zakona koje se tiču provedbe presude u vezi sa statusom notara

U najavi 27. Redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, na prijedlogu dnevnog reda, između ostalog našao se i...

Zastupnik Nisvet Jusić ponovo adresirao problem negativnih demografskih kretanja u USK

I pored toga što je Vlada USK početkom aprila ove godine odbila usvojiti njegov Amandman na prijedlog Budžeta kao “jednu od mjera populacijske politike”, to nije omelo Jusića da ponovo pokuša da...


Za Čovića više ne postoji mogućnost izmjene Izbornog zakona BiH

Dragan Čović i ranije je iznosio isti stav u pogledu krajnjeg roka za izmjenu Izbornog zakona kojeg, sudeći po posljednjoj izjavi, nije promijenio. Nakon sjednice Hrvatskog narodnog sabora...