RS: Ništa od najavljenog stambenog zbrinjavanja boračke populacije

Porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida RS do kraja ove godine očekivali su raspisivanje konkursa, u okviru Programa stambenog zbrinjavanja kako bi dobili šansu za obezbjeđivanje “krova nad glavom”. To je trebalo biti omogućeno nakon usvajanja nove uredbe o stambenom zbrinjavanju ovih kategorija, od strane NSRS, što se do danas nije desilo.

Početkom 2016. godine, resorni ministar Milenko Savanović, u svom medijskom obraćanju rekao je da je stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija prioritet Vlade RS. Međutim, tek godinu kasnije, krajem 2016. godine, NSRS zadužila je Vladu i resorno ministarstvo da pristupe izradi Uredbe po osnovu koje bi bio raspisan konkurs za stambeno zbrinjavanje boračke populacije u RS.

Z A K LJ U Č A K

Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da u 2017. godini donese Uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije.

(Izvještaj o razmatranju Prijedloga Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine – po hitnom postupku, 21.12.2016.)

U augustu ove godine, svi oni koji čekaju priliku za stambeno zbrinjavanje konačno su imali razloga za optimizam. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS ljetos je stigla vijest da će porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida “koje su propustile da se prijave na dosadašnje konkurse” u okviru Programa stambenog zbrinjavanja, dobiti priliku za to do kraja 2017. godine, nakon što bude usvojena nova Uredba o stambenom zbrinjavanju ovih kategorija, čija izrada je, kako su tada naveli, bila u toku.

Vlada RS je odlučila da nastavi program stambenog zbrinjavanja, kako bi krov nad glavom bio obezbijeđen za lica iz navedenih kategorija koja su propustila rok za prijavu 2008. godine.

(Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS, 11.08.2017.)

Dva mjeseca kasnije Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, Milenko Savanović, izjavio je da je Vlada Republike Srpske donijela novu uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i da će je uskoro razmatrati Narodna skupština RS.

Do danas uredba nije razmatrana, niti je raspisan konkurs za stambeno zbrinjavanje, zbog čega resorno ministarstvo na čelu sa Milenkom Savanovićem od Istinomjera dobijaju ocjenu neispunjeno.

 

(istinomjer.ba)

Akcijski plan za zaštitu od poplava

Velike poplave koje su zadesile BiH 2014. godine pokazale su sve slabosti i nedostatke sistema za rano upozoravanje na...

Šta je to Federacija BiH?

Juče smo ponovo svjedočili gafu trenutno predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Dragana Čovića koji je u svom uvodnom obraćanju, na otvaranju naučno-stručnog skupa "Rješenje hrvatskog pitanja za...


Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom djelovanju Bosne i Hercegovine evidentni su i postoje od samog potpisivanja...