RS: Nezaposlenim porodiljama “minimalac” u 2018.

Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović u više navrata je ponovila da će Vlada RS nastojati da u narednoj godini građanima/kama Republike Srpske obezbijedi bolji život. Tako su za ovu, izbornu godinu, najavljena povećanja penzija, najnižih plata, a u obećanjima nisu izostavljene ni nezaposlene porodilje kojima je Vlada RS obećala, a NSRS “izglasala” minimalac.

Vlada Srpske će od naredne godine uvesti naknade za nezaposlene porodilje u visini minimalne plate, a to znači da će sve nezaposlene porodilje primati 405 KM mjesečno, i to 12 mjeseci za prvo i drugo, odnosno 18 mjeseci za treće dijete.

(Željka Cvijanović, 11.09.2017.)

Premijerka Cvijanović tvrdi da bi se naknade i ranije uredno isplaćivale da nije bilo “blokada iz Sarajeva” i da će ove godine Vlada RS obezbijediti novac za ovu namjenu.

Ja sam rekla da će nezaposlene porodilje primati mjesečnu naknadu u visini najniže plate, prema tome, to već implicira da će se povećati i najniža plata. (…) Vrlo brzo.

(Željka Cvijanović, 08.10.2017.)

Narodna skupština Republike Srpske je krajem 2017. godine, na 25. posebnoj sjednici usvojila Zakon o dječijoj zaštiti, kojim se uvodi pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje u iznosu 405 KM u trajanju 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci.

Poslanici su usvojili amandman na ovaj Zakon u kom se precizira da pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu prije rođenja djeteta i da je nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta, kao i majka koja je strani državljanin sa stalnim ili privremenim mjestom boravka u Republici takođe nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta.

(Saopštenje NSRS, 13.12.2017.)

Materinski dodatak u RS još uvijek nije počeo da se isplaćuje. Iz Udruženja „Četiri plus“ Republike Srpske, koji su ujedno bili i inicijatori amandmana na Prijedlog zakona o dječijoj zaštiti, koji se našao na dnevnom redu 25. posebne sjednice NSRS, za Istinomjer je rečeno kako očekuju skoru isplatu obećanog “minimalca”.

I dok je premijerka optimistična i smatra da je stanje u budžetu RS znatno bolje, opozicija u RS-u ovo obećanje smatra nerealnim, tvrdeći da budžet RS, uz već nagomilana dugovanja i postojeće obaveze iz socijalnog i zdravstvenog osiguranja to neće moći podnijeti.

Za sada Vlada RS, na čelu sa premijerkom Cvijanović dobija ocjenu radi se na tome. Za konačnu ocjenu ovog obećanja Istinomjer će sačekati i prve isplate materinskog dodatka.

(Istinomjer.ba)

Hoće li Dodik ići do kraja sa kandidaturom za Predsjedništvo BiH?

U proteklom periodu bili smo svjedoci Dodikovog “nećakanja” o mogućoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH, i datumu...

Igor Crnadak

Primjereno ili nije?

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ima različit pristup kada je komentarisanje izjava članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u pitanju.   U intervjuu koji je ministar...


Koliko bi zarađivao Milorad Dodik da je “sankciju za neistine” primjenio na samog sebe?

Milorad Dodik je sankcionisao Ramiza Salkića zbog “iznošenja notornih neistina”. Istovremeno, sam Dodik je u prošloj godini od “Istinomjera” 14 puta dobio ocjenu “neistinito” za izjave koje je davao...