Rast zaposlenosti u FBiH nije najveći u Jugoistočnoj Evropi

Tokom svog izlaganja na programskom skupu Stranke demokratske akcije premijer FBiH, Fadil Novalić je istakao da je tokom ovog mandata zabilježen rast zaposlenosti za 37.000 osoba.

37.000 ljudi je zaposleno u tri godine, to je najveći rast u Jugoistočnoj Evropi, a ako uzmemo u obzir da smo nadomjestili 25.000 onih koji su otišli u penziju, to znači da je 60.000 novouposlenih.”  

Fadil Novalić, 24.03.2018.

Prema podacima Poreske uprave FBiH na dan 31.03.2015. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je iznosio 471.431, a na kraju februara ove godine taj broj je iznosio 511.656 zaposlenih. Tako je prema ovim podacima zaposlenost od početka mandata Vlade FBiH porasla za 40.225 zaposlenih, što je rast od 8,5%.

Sa druge strane, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u martu 2015. godine u FBiH je bilo zaposleno 446.304 osoba, dok je u januaru 2018. godine broj zaposlenih iznosio 509.344. Ako u obzir uzmemo ove podatke, rast zaposlenosti bi u tom slučaju iznosio 14.1%.

Podaci ovog zavoda o zaposlenosti koji su objavljeni u februaru ove godine navode kako je u decembru u FBiH bilo zaposleno 472.575 osoba, što se podudara i sa posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje. Međutim u posljenjoj informaciji koju je FZS objavio 15. marta, navodi se kako je u decembru prošle godine zaposlenost iznosila 511.974 osoba.

Razlika u podacima istog zavoda o broju zaposlenih u decembru prošle godine, a koji su objavljeni u rasponu od samo mjesec dana iznosi čak 39.399.

U svakom slučaju, prema navedenim podacima evidentan je porast zaposlenosti o kojem je govorio premijer Novalić pa se tako njegova izjava u ovom dijelu može ocijeniti kao istinita, što se pak ne može reći za dio izjave u kojem premijer tvrdi da je ovaj rast najveći u Jugoistočnoj Evropi.

To se može veoma jednostavno utvrditi ako pogledamo podatke o rastu zaposlenosti u Srbiji I Hrvatskoj u protekle tri godine.

Tako je u Hrvatskoj u martu 2015. godine evidentirano 1.301.176 zaposlenih, a u decembru 2017. godine 1.532.745, što predstavlja rast od 17,7%.

U Srbiji je također zabilježen rast zaposlenosti sa 1.698.000 osoba u martu 2015. godine na 2.078.000 zaposlenih u decembru 2017. godine. Rast zasposlenosti u Srbiji je tako iznosio 22.3% u posljednje tri godine.

U obe susjedne zemlje rast zaposlenosti je bio veći od rasta koji je ostvaren u FBiH, tako da s obzirom na sve navedeno možemo zaključiti kako je premijer Novalić u ovom slučaju izgovorio poluistinu.

(Istinomjer.ba)

Plate u Federaciji BiH su, ipak, “nešto veće” nego u RS-u

Istinomjer je u vezi ove izjave konsultovao zvanične stranice Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda...

Usvojen Zaključak o zabrani izvoza trupaca

Da je ovo pitanje već duže vrijeme aktuelno, svjedoči i zajednička sjednica entitetskih vlada održana 04.10.2017. godine, nakon koje je Novalić izjavio da će Vlada FBiH donijeti uredbu o zabrani...Socijalni dijalog između borbe za sindikalne pozicije i ignorantske vlasti

Svjedoci smo da se cijela BiH nalazi u jakoj društveno-političkoj blokadi. To je slučaj i sa socijalnim dijalogom, kao načinom komunikacije i dogovora između predstavnika Vlade FBiH, poslodavaca, te...