Provedba odgojnih mjera za maloljetne počinioce blažih krivičnih djela u KS

S pravom se može reći da BiH nema sistemski riješen način sankcionisanja maloljetnih počinitelja krivičnih djela. Proteklih godina bili smo svjedoci porasta maloljetničkog kriminala u KS.

Govoreći o potrebi za sistemskim rješenjem ovog problema, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo, Mario Nenadić prošlog mjeseca je najavio potpisivanje Sporazuma sa predstavnicima narodnih kuhinja, u kojima će maloljetni počinioci krivičnih djela moći obavljati društveno koristan rad kao vid provedbe odgojnih mjera.

Prema odredbi člana 15. Pravilnika o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim počioniocima krivičnih djela, a koji je donesen od strane federalnog ministra pravde, resorno ministarstvo po pribavljenom prijedlogu Centra za socijalni rad sastavlja listu ustanova i organizacija na lokalnom nivou, radi izvršenja posebnih obaveza prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, vrši izbor odgovarajućih ustanova i organizacija, te se sudija za maloljetnike upoznaje sa zaključenim sporazumom (…) Ministarstvo pravde i uprave procijenilo je da su pomenute kuhinje ustvari referentne humanitarne organizacije koje obavljaju poslove socijalnog sadržaja, te se u njima mogu uspješno izvršavati ove odgojne mjere namijenjene maloljetnim počiniocima djela.

(Mario Nenadić, 10.10.2017.)

Naše krivično zakonodavstvo ne propisuje izricanje kazni maloljetnicima već odgojne mjere, shodno Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Dijete je u skladu sa ovim zakonom svaka osoba koja nije navršila 18 godina života.

(2) Prema djetetu koje u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršilo 14 godina (u daljnjem tekstu: dijete) ne mogu se izreći krivične sankcije niti primijeniti druge mjere predviđene ovim zakonom.

(3) Maloljetnik je dijete koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo 16 godina a nije navršilo 18 godina života (u daljnjem tekstu: maloljetnik) i prema kome se mogu izreći krivične sankcije i druge mjere predviđene ovim zakonom. 

Dodamo li ovome i nepostojanje ustaljene prakse po pitanju primjena odgojnih mjera prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, može se reći da se ovim na svojevrstan način šalje “ohrabrujuća poruka” djeci/maloljetnicima, sklonim devijantnom ponašanju, da kazne za njih praktično i nema.

Ministar Nenadić, zajedno sa ostalim nadležnim resornim ministrima u Vladi KS proteklih dana potpisao je sa predstavnicima Narodne kuhinje “Stari Grad”, Pučke kuhinje “Jela na kotačima” Vrhbosanske nadbiskupije i Crvenim križem KS Sporazum o primjeni odgojnih za maloljetne učinioce krivičnih djela. Na ovaj način maloljetna lica će služiti kazne u jednoj od tri navedene javne kuhinje.

Za mali, ali značajan korak u sistemskom rješavanju primjene odgojnih mjera, kao vida kažnjavanja maloljetnih počinioca krivičnih djela, ministar Nenadić od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima...

Neodlučni CIK i stranka “Dr. Vojislav Šešelj”

Opći izbori sve su bliže, a Centralna izborna komisija BiH (CIK), ako je suditi po ovjerama kandidatura političkih partija, prilično neodlučno dočekuje iste. Naime, CIK je najprije odbio ovjeriti...Bećirović tvrdi da Izetbegović nije sarađivao sa opozicijom

Da je Bakir Izetbegović ipak sarađivao i sarađuje sa opozicijom svjedoči nekoliko primjera, od kojih je primjer saradnje tokom razgovora o izmjenama Izbornog zakona BiH najaktuelniji. U...