Programi profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

Nakon nedavno održanog sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Amele Dautbegović sa predstavnicima Službe za zapošljavanje KS, ProReha Centra i Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH, najavljeno je potpisivanje zajedničkog sporazuma, a s ciljem realizacije novih programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Zajednički sastanak resornog ministarstva i gore pomenutih organizacija održan je s ciljem “stvaranje boljih uvjeta za zapošljavanje osoba s invaliditetom”, a vezano za  implementaciju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

U narednom periodu intenzivno ćemo raditi na programima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja ove najranjivije i socijalno najosjetljivije kategorije stanovništva, odnosno njihove inkluzije u društvenu zajednicu na taj način. Sve planirane aktivnosti i obaveze biće definisane zajedničkim sporazumom koji ćemo uskoro potpisati.

(Amela Dautbegović 26.07.2018.)

Prema riječima ministrice Dautbegović, Služba za zapošljavanje KS već je dobila zaduženje da sačini posebnu evidenciju svih nezaposlenih osoba s invaliditetom u KS, i to prema “dobnoj, polnoj i kvalifikacionoj strukturi”.

Istinomjer će pratiti da li će uskoro biti potpisan sporazum između resornog ministarstva sa ProReha Centrom i Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama.

 

(Istinomjer.ba)

 

Nastavlja se proširenje vrelovodne mreže u Lukavcu

Još 2017. godine počelo se sa provođenjem aktivnosti u cilju  finansiranja, proširenja i rekonstrukcije vrelovodne...

Nezavisni odbor može predlagati Vladi USK imena kandidata za policijskog komesara

Premijer Unsko-sanskog kantona, Husein Rošić, govoreći o proceduri imenovanja policijskog komesara, ustvrdio je da Nezavisni odbor ne može predlagati Vladi USK kandidate za policijskog...Prolongirana rekonstrukcija Velike aleje na Ilidži

Općina Ilidža je u julu prošle godine potpisala ugovor sa Javnom ustanovom za zaštićena područja Kantona Sarajevo o sufinansiranju projekta rekonstrukcije Velike aleje. Tada je najavljeno da...