Predsjednik i potpredsjednici FBiH ilegalno borave u zgradi Predsjedništva BiH

Predsjednik Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, još početkom decembra uputio je pismo Generalnom tajništvu Predsjedništva BiH u kojem je zatražio da se iz zgrade Predsjedništva isele uredi predsjednika i potpredsjednika FBiH.

Ivanić je u tom pismu podsjetio da je Predsjedništvo BiH 20. juna 2016. godine zaprimilo dopis od predsjednika Federacije BiH kojim se traži donošenje odluke o produženju odobrenja za korištenje prostorija u zgradi Predsjedništva BiH.

Podsjetit ću Vas također da Predsjedništvo BiH nije donijelo takvu odluku niti odobrilo produženje boravka te da zato od 12. juna 2016. godine ne postoji pravni temelj za boravak ureda predsjednika i potpredsjednika FBiH u zgradi Predsjedništva BiH.”

Mladen Ivanić, 01.12.2016.

Istinomjer je provjerio zvaničnu web stranicu Predsjedništva BiH i u izvještajima sa sjednica zaista nismo pronašli informaciju da je Predsjedništvo uopšte razmatralo donošenje odluke o produženju odobrenja za korištenje prostorija u kojima borave predsjednik i potpredsjednik FBiH.

Kako je ranije saopšteno iz ureda predsjednika FBiH Marinka Čavare, boravak u zgradi Predsjedništva BiH do iznalaženja trajnog rješenja, a najduže do kraja 2015. godine, odobren je Odlukom Predsjedništva BiH sa 4. redovne sjednice, održane 3. marta 2015. godine.

Čavara je još krajem 2015. godine uputio pismo premijeru Vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću i Vladi Federacije BiH u kojem je zatražio da se najkasnije do kraja 2015. godine „osigura preseljenje Ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH u prostor u vlasništvu Vlade Federacije BiH ili u prostor s mogućnošću korištenja bez plaćanja zakupnine“. Čavara je predlagao da trajno rješenje za smještaj ureda predsjednika i dva potpredsjednika FBiH bude Vila Braun u centru Sarajeva, prostor koji je ranije koristila Ambasada SAD-a u Sarajevu.

Sa druge strane nikakva odluka Predsjedništva BiH nije donošena od 2015. godine, te su i u momentu traženja produženja boravka u zgradi Predsjedništva, predsjednik i potpredsjenici FBiH ilegalno boravili u prostorijama već pola godine.

Kako već godinu dana ne postoji pravna osnova za boravak pomenutih institucija FBiH u zgradi Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić za svoju izjavu dobija ocjenu istinito.

(istinomjer.ba)

Federalni zavod za statistiku ne registruje promjene u firmama koje zapošljavaju manje od 10 radnika

Vlada Federecije BiH,  predvođena premijerom Fadilom Novalićem, pohvalila se podacima da je 2016. godina u kojoj se...

Selma Ašćerić

Bezrazložne kritike SNSD-a na račun ministra

Inauguracija novog Predsjednika SAD-a Donalda Trumpa posljednjih je dana nezaobilazna tema u svjetskim, ali i lokalnim medijima. Nimalo ne čudi, stoga, da su domaći političari pokušali da upišu...

Damir Dajanović

Damir Dajanović

Damir Dajanović

Nikad više glasova za SDA

Lokalni Izbori 2016. godine su održani 2. oktobra, a prije nekoliko dana Centralna izborna komisija je konačno objavila i finalne rezultate. Prvih nekoliko sedmica nakon svakih izbora je, naravno,...

Damir Dajanović