Termoelektrane

| Partija: | Oblast:

Potpuno oslanjanje na domaće resurse uglja i hidropotencijala u elektroenergetskom sektoru u nastojanju da se osigura:• izgradnja zamjenskih termoblokova u Tuzli i Kaknju i novog bloka u Banovićima (…),

Obrazloženje

U prve dvije godine rada, aktivnosti Vlade FBiH na ispunjavanju ovog obećanja su započete, ali nisu nastavljene.

TE Tuzla

Vlada FBiH u tehničkom mandatu, na 142. sjednici Vlade FBiH, 04.12.2014, dala je saglasnost za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Izvozno-uvozne banke Kine i Vlade FBiH o finansiranju Projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla pod povoljnijim uvjetima u iznosu od 667.802.500 eura.

Vlada FBiH je na 44. sjednici Vlade FBiH, 10.03.2016, prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, sačinjenu na osnovu informacija Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo. Data je saglasnost na tekst pisma podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti premijeru Narodne Republike Kine. Premijer Federacije BiH je zadužen da, uime Vlade Federacije, Vijeću ministara BiH proslijedi pismo podrške koje, uime Vijeća ministara BiH, treba uputiti premijeru NR Kine.

Elektroprivreda BiH je obavezana da nastavi pregovore sa China Exim Bank kao i dalje aktivnosti na realizaciji projekta Bloka 7-450 MW u TE Tuzla, te da o svim daljim aktivnostima i njihovom napretku redovno informiše Vladu i resorno ministarstvo koje je zaduženo da prati dalje aktivnosti na realizaciji ovog projekta. U saopštenju sa sjednice se navodi da je vrijednost ovog projekta 722 miliona eura i da će predstavljati najveću poslijeratnu investiciju u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na vanrednoj sjednici održanoj 30.3.2016, podržalo Projekt izgradnje bloka VII Termoelektrane Tuzla, te ovlastilo predsjedavajućeg Vijeća ministara da premijeru Narodne Republike Kine uputi pismo podrške.

 

TE Kakanj

Vlada FBiH u prvoj godini mandata nije razmatrala izgradnju zamjenskog bloka u Kaknju.

TE Banovići

Vlada FBiH je na 19. sjednici, 27.08.2015, prihvatila Informaciju o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka, koju je pripremio Rudnik mrkog uglja “Banovići”. Vlada je dala prethodnu saglasnost na predloženi izbor ponuđača – kineske kompanije „Dongfang Electric Corporation Limited DEC“ i saglasnost da Uprava i Nadzorni odbor RMU “Banovići” d.d. Banovići nastave aktivnosti na izboru strateškog partnera za ovaj projekt. Saopšteno je da će se o „svemu konačno izjasniti Parlament FBiH.“ Na 28. sjednici Vlade FBiH, 22.10.2015. prihvaćena je informacija RMU „Banovići“ d.d. Banovići o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Bloka 1 Termoelektrane „Banovići“, snage 350 MW u periodu od 27.8.2015. godine do 12.10.2015. godine. Vlada Federacije je dala saglasnost na predloženi Sporazum o strateškoj saradnji između RMU „Banovići“ i kompanije Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine, od 12.10.2015. godine. Također, dala je aglasnost i na predloženi Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji ovog energetskog objekta.

Vlada FBiH je na 41. sjednici, 18.02.2016, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri. U saopštenju sa sjednice navedeno je da su ciljevi izmjena i dopuna omogućavanje učinkovitije provedbe Zakona, te stvaranje osnove za pokretanje procedure odobravanja garancija za financiranje projekata izgradnje bloka 7-450 MW Termoelektrane Tuzla i bloka 1-350 MW Termoelektrane Banovići.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi