Socijalni dijalog između borbe za sindikalne pozicije i ignorantske vlasti

Svjedoci smo da se cijela BiH nalazi u jakoj društveno-političkoj blokadi. To je slučaj i sa socijalnim dijalogom, kao...

Obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja

Vlada KS nije potpisala sporazum sa prosvjetnim radnicima/cama u...Obnovljeno preko 80% sadržaja Partizanskog spomen groblja u Mostaru

U skladu sa riječima predsjednika Odbora za obnovu partizanskog spomen groblja, Sergeja Šotrića posao na obnovi ovog nacionalnog spomenika još uvijek nije završen. Prilikom obilaska...