Opšti ili lokalni izbori, DNS-u je svejedno

Demokratski narodni savez i u ovoj izbornoj kampanji nastavlja sa starom praksom tretiranja lokalnih izbora kao opštih i obrnuto.
днс

 

Cilj naš je da lokalne zajednice dobiju prava i obaveze iz domena poslovanja. Na našu veliku žalost lokalne zajednice imaju premalo ovlasti u zakonu o lokalnoj upravi i mi ćemo zahtjevati izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi.

Milenko Đaković, 04.09.2016.

Zajednički kandidat DNS, SP RS i SNSD za gradonačelnika Prijedora, Milenko Đaković, na samom početku predizborne kampanje otvorio je pitanje nadležnosti lokalne samouprave, iako je ovo pitanje zapravo nadležnost entitetskog, a ne lokalnog nivoa vlasti.

Slična obećanja davao je prije četiri godine i aktuelni gradonačelnik Prijedora, Marko Pavić, u svojoj predizbornoj kampanji.

 

Činjenica je da preko 90% svojih potreba čovjek ostvaruje u lokalnoj zajednici, a  preko 90% sredstava i vlasti drži republika ili država. Prema tome, mi vlast i novac moramo približiti građanima, približiti i onom mjestu gdje on ostvaruje svoja prava.

Marko Pavić, 11.09.2012.


Inače, godinama se zalažem za decentralizaciju RS na svim nivoima i za davanje većih ovlaštenja opština, jer imamo pojavu da se pojedine nadležnosti koje za sobom vuku i finansijske obaveze, prebacuju na opštine, a da se izvori prihoda ne povećavaju nego ostaju na istom nivou. Prema našoj zakonskoj regulativi, opština nema nikakve nadležnosti kada je u pitanju privreda i razvoj, ali se kritikuje zašto ništa ne preduzima na zapošljavanju. Međutim, kada bi se udubilo u propise, uvidjelo bi se da to nije njena nadležnost. Takve stvari treba postaviti na pravo mjesto i zato je potrebna decentralizacija gdje bi opština preuzela svoj dio obaveza i odgovornosti za svoj razvoj, a ne samo za infrastrukturu. Sada je sav razvoj skoncentrisan na nivou Republike i normalno da onda nema ravnomjernog razvoja opština, niti one mogu iskoristiti sve potencijale koje imaju.


Marko Pavić, 31.08.2012.

Paradoksalno, predstavnici/e ove stranke su u kampanji za Opšte izbore 2014. godine najviše govorili o postignućima na lokalnom nivou vlasti, konkretno u Prijedoru, čiji je gradonačelnik ujedno i predsjednik stranke.

Inače, posebno je zanimljivo da se pitanje nadležnosti lokalne zajednice pojavljuje u kampanji u skoro identičnom obliku kao i na prošlim lokalnim izborima, iako su Zakon o lokalnoj samoupravi RS, kao i druge zakonske odredbe vezane za nadležnosti i ovlasti opština i gradova, u međuvremenu mijenjane.  U oktobru 2013. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi RS, koji je dao veće ovlasti lokalnim samoupravama, kao što su donošenje odluka o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, te o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine; mogućnost pokretanja inicijative za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine, te donošenje odluka o zaduživanju opštine, kao i teritorijalne reorganizacije opštine u vidu formiranja novih mjesnih zajednica. Izmjenama je predviđena i mogućnost inicijativa lokalne samouprave prema entitetskim organima, koje se odnose na uređivanje odnosa od značaja za lokalnu samoupravu, te na aktivnosti entitetskih organa namijenjene razvijanju lokalne samouprave; te mogućnost da jedinice lokalne samouprave učestvuju u pripremi zakona i podzakonskih akata čija je sadržina od interesa za ostvarivanje i razvoj lokalne samouprave, te da su entitetski organi dužni da sve takve akte dostave Savezu opština i gradova RS i organima jedinica lokalne samouprave na izjašnjenje.

Nakon ovih izmjena, u aktuelnom mandatu Vlada RS je predložila i Nacrt novog Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je usvojen na 9. sjednici NSRS, održanoj sredinom februara ove godine, kada je odlučeno da se nacrt pošalje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave, kao i za podnošenje izvještaja NSRS o njenim rezultatima i upućivanje konačnog prijedloga novog zakona u parlamentarnu proceduru, zaduženo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, na čijem čelu se nalazi upravo ministarka iz DNS-a, Lejla Rešić.

No, iako je rok za provođenje javne rasprave i dostavljanje konačnog prijedloga istekao u aprilu, konačnog prijedloga od tada nije bilo na dnevnom redu nijedne održane sjednice NSRS.

(istinomjer.ba)

 

HDZ u programu za predstojeće izbore ponovio niz ranijih obećanja

U svojoj novoj programskoj platformi sa kojom izlazi pred birače 7. oktobra, HDZ BiH je ostao prilično dosljedan...

Predizborne debate kao ogledalo političke kulture u BiH

I pored toga što su im na samom početku jasno predočena pravila ove debatne emisije, učesnici su ih često kršili. Većinu vremena koje im je dodijeljeno za izlaganje kandidati su trošili govoreći o...

Ispunjenost predizbornih obećanja u mandatu 2014-2018: Poboljšanje u promilima

U trećem mandatu u kom “Istinomjer” prati ispunjenost predizbornih obećanja na tri nivoa vlasti u BiH, nije bilo značajne razlike u uspješnosti partija na vlasti kada se radi o implementaciji...