Opšti ili lokalni izbori, DNS-u je svejedno

Demokratski narodni savez i u ovoj izbornoj kampanji nastavlja sa starom praksom tretiranja lokalnih izbora kao opštih i obrnuto.
днс

 

Cilj naš je da lokalne zajednice dobiju prava i obaveze iz domena poslovanja. Na našu veliku žalost lokalne zajednice imaju premalo ovlasti u zakonu o lokalnoj upravi i mi ćemo zahtjevati izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi.

Milenko Đaković, 04.09.2016.

Zajednički kandidat DNS, SP RS i SNSD za gradonačelnika Prijedora, Milenko Đaković, na samom početku predizborne kampanje otvorio je pitanje nadležnosti lokalne samouprave, iako je ovo pitanje zapravo nadležnost entitetskog, a ne lokalnog nivoa vlasti.

Slična obećanja davao je prije četiri godine i aktuelni gradonačelnik Prijedora, Marko Pavić, u svojoj predizbornoj kampanji.

 

Činjenica je da preko 90% svojih potreba čovjek ostvaruje u lokalnoj zajednici, a  preko 90% sredstava i vlasti drži republika ili država. Prema tome, mi vlast i novac moramo približiti građanima, približiti i onom mjestu gdje on ostvaruje svoja prava.

Marko Pavić, 11.09.2012.


Inače, godinama se zalažem za decentralizaciju RS na svim nivoima i za davanje većih ovlaštenja opština, jer imamo pojavu da se pojedine nadležnosti koje za sobom vuku i finansijske obaveze, prebacuju na opštine, a da se izvori prihoda ne povećavaju nego ostaju na istom nivou. Prema našoj zakonskoj regulativi, opština nema nikakve nadležnosti kada je u pitanju privreda i razvoj, ali se kritikuje zašto ništa ne preduzima na zapošljavanju. Međutim, kada bi se udubilo u propise, uvidjelo bi se da to nije njena nadležnost. Takve stvari treba postaviti na pravo mjesto i zato je potrebna decentralizacija gdje bi opština preuzela svoj dio obaveza i odgovornosti za svoj razvoj, a ne samo za infrastrukturu. Sada je sav razvoj skoncentrisan na nivou Republike i normalno da onda nema ravnomjernog razvoja opština, niti one mogu iskoristiti sve potencijale koje imaju.


Marko Pavić, 31.08.2012.

Paradoksalno, predstavnici/e ove stranke su u kampanji za Opšte izbore 2014. godine najviše govorili o postignućima na lokalnom nivou vlasti, konkretno u Prijedoru, čiji je gradonačelnik ujedno i predsjednik stranke.

Inače, posebno je zanimljivo da se pitanje nadležnosti lokalne zajednice pojavljuje u kampanji u skoro identičnom obliku kao i na prošlim lokalnim izborima, iako su Zakon o lokalnoj samoupravi RS, kao i druge zakonske odredbe vezane za nadležnosti i ovlasti opština i gradova, u međuvremenu mijenjane.  U oktobru 2013. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi RS, koji je dao veće ovlasti lokalnim samoupravama, kao što su donošenje odluka o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, te o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine; mogućnost pokretanja inicijative za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine, te donošenje odluka o zaduživanju opštine, kao i teritorijalne reorganizacije opštine u vidu formiranja novih mjesnih zajednica. Izmjenama je predviđena i mogućnost inicijativa lokalne samouprave prema entitetskim organima, koje se odnose na uređivanje odnosa od značaja za lokalnu samoupravu, te na aktivnosti entitetskih organa namijenjene razvijanju lokalne samouprave; te mogućnost da jedinice lokalne samouprave učestvuju u pripremi zakona i podzakonskih akata čija je sadržina od interesa za ostvarivanje i razvoj lokalne samouprave, te da su entitetski organi dužni da sve takve akte dostave Savezu opština i gradova RS i organima jedinica lokalne samouprave na izjašnjenje.

Nakon ovih izmjena, u aktuelnom mandatu Vlada RS je predložila i Nacrt novog Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je usvojen na 9. sjednici NSRS, održanoj sredinom februara ove godine, kada je odlučeno da se nacrt pošalje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave, kao i za podnošenje izvještaja NSRS o njenim rezultatima i upućivanje konačnog prijedloga novog zakona u parlamentarnu proceduru, zaduženo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, na čijem čelu se nalazi upravo ministarka iz DNS-a, Lejla Rešić.

No, iako je rok za provođenje javne rasprave i dostavljanje konačnog prijedloga istekao u aprilu, konačnog prijedloga od tada nije bilo na dnevnom redu nijedne održane sjednice NSRS.

(istinomjer.ba)

 

Djeca sa poteškoćama u razvoju napuštena od strane kantonalnih institucija

Djeca koja su pohađala programe rane intervencije i vrtićke grupe, danas su u opasnosti da ostanu i bez ono malo...

Tijana Cvjetićanin

Most Bratunac-Ljubovija: Obale spojene, prelazak i dalje nemoguć

Prije dva mjeseca, ministar  saobraćaja i veza RS, Neđo Trninić, uvjeravao je javnost da su riješena sva imovinsko-pravna pitanja za izgradnju graničnog prelaza na mostu Bratunac-Ljubovija. Iako je...

Tijana Cvjetićanin

Selma Ašćerić

Tijana Cvjetićanin

Energetski projekti u FBiH: Mnogo obećanog, a malo urađenog

Gradnja HE Vranduk, prvog poslijeratnog objekta ove vrste u sistemu Elektroprivrede BiH, obustavljena je manje od godinu dana nakon što je započela. Kompanija Strabag AG Austrija prekinula je ugovor...

Dalio Sijah