U dvije godine mandata Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH ispunjena četiri obećanja

Na polovini mandata Vlade FBiH, 9% obećanja vladajućih stranaka ima veliku vjerovatnoću za ispunjenost do kraja...

Dalio Sijah

TV Istinomjer: Kako se provodi Reformska agenda za BiH?

Reformska agenda za BiH za period od 2015. do 2018. godine usvojena je prije više od godinu dana u državnom i entitetskim parlamentima. Nakon početnog zamaha u ispunjavanju mjera iz akcionih planova...

Dalio Sijah

Dalio Sijah

TV Istinomjer: Još ćemo čekati novi Izborni zakon

Bosna i Hercegovina preko pet godina čeka izmjene Izbornog zakona. Ni nakon posljednjih najava Dragana Čovića o novom zakonu do kraja februara, isti još uvijek nije ugledao svjetlo...

Dalio Sijah