Novi strateški okvir za obrazovanje u BiH

Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti kvalitetnim sistemom obrazovanja. Preko površno prihvaćenog i nikada u potpunosti implementiranog bolonjskog procesa, pa do novih zahtjeva EU za prelazak na nove standarde, BiH će po svemu sudeći još dugo biti u tranzicijskom periodu kada je u pitanju prelazak sa starog na novi obrazovni sistem.

Ministar civilnih poslova BiH, Adil Osmanović, u okviru svojih i nadležnosti ministarstva na čijem je čelu, najavio je poboljšanja i zalaganja u institucionalnom djelovanju kroz usvajanje zakonodavnih i strateških okvira neophodnih za provođenje reforme obrazovanja u skladu sa standardima EU, a što je definisano Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Ministarstvo civilnih poslova je, u saradnji s nadležnim obrazovnim i drugim vlastima, iniciralo i izradu i usvajanje većeg broja strategija koje pobliže definiraju različite nivoe obrazovanja, čime je stvoren i neophodan strateški okvir za kvalitetno provođenje reformi. Proces EU integracija u oblasti obrazovanja mogao bi djelovati kao važan kohezivni faktor, jer prihvatanje i primjena EU standarda vode povećanju kvaliteta i relevantnosti obrazovanja kako u svrhu zapošljavanja tako i izgradnje tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva u cjelini.

(Adil Osmanović, 10.01.2017.)

Standardi EU zahtjevaju sticanje funkcionalnog znanja, dajući prednost komunikacijskim, matematičkim, digitalnim, društvenim i poduzetničkim vještinama, a sve to uz svestrano sagledavanje ponude i potražnje na tržištu radne snage. Osmanović je rekao da će sve navedeno biti uvršteno u postojeće i buduće normativne akte.

Strateški dokumenti uključuju sve nivoe obrazovanja i usklađeni su s procesima integracija BiH u takozvani evropski obrazovni prostor, prvenstveno kada je riječ o visokom i srednjem stručnom obrazovanju, a temelje se na Bolonjskoj, Lisabonskoj i Kopenhaškoj deklaraciji koje je potpisala i BiH. Postojeće strateške dokumente potrebno je stalno inovirati i usklađivati s Evropskom strategijom za pametan, održiv i inkluzivan rast – EU 2020 i Strategijom razvoja Jugoistočne Evrope – SEE 2020.

Da bi bile učinkovite, politike zapošljavanja i obrazovanja moraju biti usklađene i s potrebama poslodavaca i s potrebama radne snage kako bi se omogućio ekonomski oporavak BiH. Neophodno je uraditi analizu i predviđanje trendova, potrebe tržišta, kao i model praćenja rezultata na tržištu rada.

(Adil Osmanović, 10.01.2017.)

EU je do sada milionskim iznosima finansirala BiH, što kroz programe za unapređenje i razvoj obrazovanje tako i kroz instrumente pristupne pomoći, odnosno sredstva iz IPA fondova i drugih programa Evropske unije, uključujući ERASMUS projekt koji finansira EU ‘Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje’ koji je pokrenut u maju 2016. godine.

EU će nastaviti pružati pomoć za unapređenje napora i poboljšanje cjelokupnog obrazovanog okruženja u BiH kroz sredstva Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i drugih programa Evropske unije, uključujući ERASMUS. 

(Adil Osmanović, 10.01.2017.)

Evidentno je da se finansijska sredstva iz EU fondova za provođenje reformi mogu iskoristiti, uz poštivanje za to propisanih uslova.

Istinomjer će pratiti iniciranje, zalaganje i donošenje zakonskih i institucionalnih okvira neophodnih za provođenje reformi i poboljšanje obrazovnog sistema.

(Istinomjer.ba)

 

BiH uskoro dobija Zakon o vanjskim poslovima

Istinomjer je već pisao o tome da je Bosna i Hercegovina jedina država u regionu koja nema Zakon o vanjskim poslovima i...

Selma Ašćerić

Aktivacija MAP-a za članstvo u NATO-u u decembru

Nakon što je NSRS usvojila Rezoluciju o vojnoj neutralnosti RS-a, član Predsjedništva BiH, Dragan Čović je kazao kako to ipak neće uticati na činjenicu da će BiH do kraja ove godine aktivirati MAP za...

Dalio Sijah

Ili voda ili ja

Prije 15-ak dana premijer Konaković najavio je kraj redukcija vode u Kantonu Sarajevo krajem iduće godine. Podsjećamo, to je također bio novi, prolongirani rok, jer prema ranijim najavama redukcije...

Selma Ašćerić