Novi gradonačelnik, novo iščekivanje trebevićke žičare

Istinomjer je već pisao o tome kako glavni grad BiH već dvije decenije čeka na rekonstrukciju trebevićke žičare. Gradonačelnici i gradske uprave Sarajeva tokom svih ovih godina su, iz mandata u mandat, najavljivali i obećavali izgradnju i stavljanje u pogon žičare. Kao i svi njegovi prethodnici, trenutni gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka najavio je žičaru kao jedan od svojih prioriteta, i obećao građanima/kama da će se istom, nakon nekoliko prolongiranih rokova, provozati 6. aprila 2018. godine.

Početkom 2017. godine potpisan je ugovor sa izvođačem radova na izgradnji trebevičke žičare, ali obećanje i očekivanje, da će žičara biti u funkciji na zimu 2017. godine, nisu se ispunila.

Podsjećamo, nakon što su izvršene korekcije Regulacionih planova, koje je zahtjevao Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a koje je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 29. marta 2017. godine, izrađena je i dostavljena Općini Odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionih planova “Lijeva obala Miljacke-Bistrik”, “Hrid”, “Mahmutovac” i “Jarčedoli”.

Služba za urbanizam Općine Stari Grad izdala je urbanističku saglasnost za izvođenje radova na izgradnji trebevićke žičare, te je iz općine saopšteno da “što se tiče Općine Stari Grad Sarajevo, više nema nikakvih prepreka za realizaciju ovog projekta”.

Nakon dobijanja građevinske dozvole gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka, najavio je ubrzanu obnovu jednog od prijeratnih simbola grada, a prvobitni rok prolongiran je za april 2018. godine.

Po dinamičkom planu otvaranje trebevićke žičare se može očekivati u aprilu. Vjerujem da će rokovi biti ispoštovani i da ćemo građane grada Sarajeva obradovati prvom vožnjom Trebevićke žičare početkom aprila.

(Abdulah Skaka, 27.10.2017.)

Sudeći prema dosadašnjoj dinamici radova na izgradnji žičare, i obzirom da je proteklog vikenda obavljena testna vožnja, aprilski rok bi mogao biti ispoštovan.

Ovo je istorijski moment i jedan od najvećih projekata obnove. Ponosan sam, želim da se svi osjećaju sarajevski.

(Abdulah Skaka, 27.01.2018.)

Istinomjer će pratiti da li će 6. aprila trebevićka žičara napokon biti u funkciji.
(Istinomjer.ba)

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu...

Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom djelovanju Bosne i Hercegovine evidentni su i postoje od samog potpisivanja...


Nova obećanja borcima

Proteklih dana svjedočili smo borbi bivših pripadnika Armije R BiH za svoja prava. Iako boračka populacija nema jedinstveno mišljenje i stav oko mnogih pitanja, većina se slaže da demobilisani borci...