Nova obećanja borcima

Proteklih dana svjedočili smo borbi bivših pripadnika Armije R BiH za svoja prava. Iako boračka populacija nema jedinstveno mišljenje i stav oko mnogih pitanja, većina se slaže da demobilisani borci trebaju dobiti zakone o pravima boraca i udruženjima, te borački registar. Ranije su premijer FBIH, Fadil Novalić i federalni ministar za pitanje boraca, Salko Bukvarević izjavljivali da su zahtjevi boraca “visoko postavljeni” i upućeni na “pogrešne adrese”. Međutim, nakon nekoliko dana blokada i razgovora, borci su čuli nova obećanja od nadležnih.

Na pitanje kad će se Zakon o pravima demobilisanih boraca uputiti u parlamentarnu proceduru, Bukvarević je odgovorio vrlo brzo, napominjući da smatra da su se sada stekli uslovi za to.

Pa kad Vlada usvoji. Što se tiče ministarstva za boračka pitanja, u toku ove sedmice mi ga upućujemo u parlamentarnu proceduru. U proceduru, prema ministarstvu finansija, na mišljenje. Ja očekujem da to bude veoma brzo. Zahtjev boraca je da se to što prije uputi u parlament. Ja mislim da je izlaz iz ove situacije u ovom koraku, i da ćemo nastaviti sa objavom i uspostavom registra, i da donesemo zakon o pravima demobilisanih boraca.

(Salko Bukvarević, 04.03.2018.)

Takođe, na sastanku koordinacije boračkih organizacija Grada Tuzle, na  kojem je prisustvovao i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević nakon razmatranja aktuelne problematike jednoglasno su donesena četiri zaključka i to:

  • da se sva pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite trebaju rješavati putem dijaloga u institucijama opština, gradova, kantona, Federacije BiH i države BiH,
  • da se hitno u parlament uputi nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca i da oba parlamenta u roku od 30 dana usvoje nacrt zakona,
  • da 10. marta bude objavljen registar boraca za regiju sjeveroistočne Bosne, odnosno registar pripadnika  2. Korpusa Armije R BiH, 
  • hitno donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog značaja za BiH.

Dakle ja sam danas imao jedan vrlo uspješan sastanak u Tuzli, sa koordinacijom boračkih udruženja grada Tuzle, i oni su dali podršku, kao što su 1. marta dali podršku i predstavnici 15-ak boračkih organizacija. Dakle, sa državnog i federalnog nivoa. Nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca, što se tiče ovog ministarstva, je spreman. Sutra u Mostaru imamo sastanak sa kantonalnim ministrom za boračka pitanja HNK i predstavnicima obje komponente. Očekujemo dakle podršku i od predstavnika HVO-a. I mi se nadamo, i planiramo, da već u srijedu, jer utorak imamo obilazak u Širokom brijegu, u srijedu imamo obilazak boraca u Goraždu. Time bi zatvorili jedan dobar krug. Obišli smo i ove ostale, u Orašju, Brčkom, Zenici, Tuzli. Svi se oni slažu da je riješenje u donošenju Nacrta Zakona o pravima demobili sanih boraca, koji je 2010. stavljen van snage. Mi smo ga pripremili. U proteklom periodu mi smo željeli da ide, međutim zbog toga što nismo imali pozitivno mišljenje ministarstsva finansija on nije mogao dalje da ide. Čini mi se da su se sad stekli uslovi.

(Salko Bukvarević, 04.03.2018.)

Kako je i najavio resorni ministar Bukvarević, Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica ponovo je uputio u proceduru. Ovo bi bila ohrabrujuća vijest da ne postoji svojevrstan zastoj kada je u pitanju održavanje sednica Vlade FBiH. Tako da neizvjesnost, o tome da li će, i kada, federalno ministarstvo finansija zaista dati pozitivno mišljenje za Nacrt zakona, i dalje će da traje.

Još jedan od zaključaka sa sastanka u Tuzli je ispunjen. Naime, 10. marta objavljen je registar Drugog korpusa Armije RBiH i HVO-a. Registar sadrži kartone 119.110 osoba s području tuzlanske regije koji su popisani kao pripadnici Armije RBiH i HVO-a. Prema riječima ministra Bukvarevića, spisak sa imenima biće dostupan svim institucijama, ali će se tretirati kao službena tajna.

Veoma je važno da javnost zna da je registar uspostavljen, te da je on u skladu sa zakonom dostupan institucijama od općine, grada, kantona, federacije i države, te boračkim udruženjima u prostorijama našeg federalnog ministarstva. Oni mogu izvršiti uvid te mogu iznijeti sve svoje primjedbe ukoliko nađu da postoji neko ime koje ne bi trebalo tamo biti.

(Salko Bukvarević, 10.03.2018.)

Da li će, i na koji način biti riješen problem sa objavom ličnih podataka, na relaciji Agencija za zaštitu ličnih podataka-federalno ministarstvo za boračka pitanja, kada je u pitanju objava Jedinstvenog boračkog registra, o čemu je Istinomjer već pisao, još uvijek nije poznato.

Kada je upitanju Zakon o boračkim udruženjima od posebnog značaja, Bukvarević je izjavio da je federalnom Parlamentu upućena urgencija po tom pitanju.

Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja je u formi prijedloga na Parlamentu FBiH. Mi smo uputili zahtjev, molbu i urgenciju da se zakon čim prije usvoji i on omogućava da se borci, ukoliko stvarno žele, udruže u jedno. Smtaramo da je on rješenje u predstavljanju boraca. Koordinacija boračkih udruženja Armije RBiH iz svih kantona i HVO-a je od mene insistirala da u dalju proceduru uputimo nacrt zakona o demobilisanim borcima, on predviđa 15 prava, reguliše prava demobilisanih boraca koja trenutno ta kategorija nema. Smatramo da je mnogo bolje regulisati i riješiti to putem zakona, nego pojedinačno za određenu kategoriju.

(Salko Bukvarević, 10.03.2018.)

Istinomjer će i dalje pratiti parlamentarni put Nacrta Zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkim udruženjima, kao i objavu Jedinstvenog boračkog registra. Za sada Bukvarević, za ponovno upućivanje Nacrta zakona o pravima boraca u proceduru, te objavu registra Drugog korpusa Armije RBiH i HVO-a dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu...

Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom djelovanju Bosne i Hercegovine evidentni su i postoje od samog potpisivanja...


Vlada HNK ostaje pri svom stavu

Nakon konferencije za štampu glasnogovornika Vlade HNK, održane 09.03.2018. godine, jasno je da strane ostaju i dalje na svojim prethodnim pozicijama. Borbi između Strukovnog sindikata doktora...