Ništa od uspostave mehanizma koordinacije u septembru

Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić nedavno je rekao kako je kraj septembra krajnji rok da sve vlade u BiH konačno usklade mehanizam koordinacije sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i ponude ga na razmatranje i usvajanje parlamentima.

Uspostava mehanizma koordinacije u procesu pridruživanja EU tema je koja stoji otvorena dugi niz godina, a glavni razlog neusvajanja ovog mehanizma je nepostojanje saglasnosti entitetskih vlada oko toga u čijoj ingerenciji će biti pregovaranje sa EU.

Ovaj mehanizam, koji je i jedan od uslova za početak pregovora naše zemlje o pridruživanju EU, u suštini predstavlja sistem prema kojem bi „zemlja govorila jednim glasom“ u ovim pregovorima. Sam koordinacijski mehanizam u stvari nije ništa drugo nego konsultacije pojedinih nivoa vlasti za pojedine oblasti, na osnovu kojih bi se formirao jedinstven stav Bosne i Hercegovine o određenim pitanjima.

O mehanizmu koordinacije bezuspješno se razgovaralo i u proteklom mandatu vlasti u BiH, a nakon usvajanja Reformske agende za period od 2015. do 2018. ovo pitanje je ponovo stavljeno u fokus javnosti. Tako su državni i entitetski premijeri još krajem jula ove godine najavili kako su sve snage usmjerili na uspostavu mehanizma koordinacije. Isto je kazao i premijer Zvizdić u izjavi koju je dao 7. septembra.

Međutim, skoro mjesec dana od pomenute izjave, famozni i dugo najavljivani mehanizam koordinacije nije ugledao svjetlo dana, niti je ponuđen parlamentu na razmatranje.

Prema tome, s obzirom da je istekao rok koji je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić naveo kao krajnji, njegovo obećanje možemo ocjeniti kao neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Revizorski i konsolidovani izvještaj Budžeta RS nisu “ista, gotovo identična stvar”

Zbog skidanja revizorskog Izvještaja sa dnevnog reda 21. sjednice NSRS održane u septembru, Republika Srpska, ali i...

Aida Ajanović

Konaković: Vlada KS izdvojila po 500.000 KM za dva sarajevska stadiona

Iz dana u dan svjedočimo nebrizi nadležnih za bh. kulturu i sport. Eminentne ustanove kulture se ili zatvaraju ili su pred zatvaranjem, sportske manifestacije isčezavaju, vrhunski sportisti nemaju...

Selma Ašćerić

Damir Dajanović

Tijana Cvjetićanin

Novi gradonačelnik, novo iščekivanje trebevićke žičare

Istinomjer je već pisao o tome kako glavni grad BiH već dvije decenije čeka na rekonstrukciju trebevićke žičare. Gradonačelnici i gradske Uprave Sarajeva tokom svih ovih godina su, iz mandata u...

Selma Ašćerić