Ništa od uspostave mehanizma koordinacije u septembru

Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić nedavno je rekao kako je kraj septembra krajnji rok da sve vlade u BiH konačno usklade mehanizam koordinacije sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i ponude ga na razmatranje i usvajanje parlamentima.

Uspostava mehanizma koordinacije u procesu pridruživanja EU tema je koja stoji otvorena dugi niz godina, a glavni razlog neusvajanja ovog mehanizma je nepostojanje saglasnosti entitetskih vlada oko toga u čijoj ingerenciji će biti pregovaranje sa EU.

Ovaj mehanizam, koji je i jedan od uslova za početak pregovora naše zemlje o pridruživanju EU, u suštini predstavlja sistem prema kojem bi „zemlja govorila jednim glasom“ u ovim pregovorima. Sam koordinacijski mehanizam u stvari nije ništa drugo nego konsultacije pojedinih nivoa vlasti za pojedine oblasti, na osnovu kojih bi se formirao jedinstven stav Bosne i Hercegovine o određenim pitanjima.

O mehanizmu koordinacije bezuspješno se razgovaralo i u proteklom mandatu vlasti u BiH, a nakon usvajanja Reformske agende za period od 2015. do 2018. ovo pitanje je ponovo stavljeno u fokus javnosti. Tako su državni i entitetski premijeri još krajem jula ove godine najavili kako su sve snage usmjerili na uspostavu mehanizma koordinacije. Isto je kazao i premijer Zvizdić u izjavi koju je dao 7. septembra.

Međutim, skoro mjesec dana od pomenute izjave, famozni i dugo najavljivani mehanizam koordinacije nije ugledao svjetlo dana, niti je ponuđen parlamentu na razmatranje.

Prema tome, s obzirom da je istekao rok koji je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić naveo kao krajnji, njegovo obećanje možemo ocjeniti kao neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Još jedna netačna tvrdnja o broju neprovedenih odluka Ustavnog suda BiH

Veoma često se od strane visokih političkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini iznose netačne tvrdnje kada je u pitanju...

RS: Obavljanje pravnih poslova elektronskim putem

Prema najavi direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Srđana Rajčevića, od sredine naredne godine građanima/kama RS biće omogućeno brže i efikasnije obavljanje pravnih poslova...Formiranje vlasti u Kantonu Sarajevo je moguće bez SDA?

Sastanak i dogovori o formiranju postizborne vlasti na nivou Kantona Sarajevo najavljen je za sutra, 19.10.2018. godine. Inicijator i domaćin sastanka je Naša stranka, a ideja vodilja pregovora ove...