Ništa od korjenitih reformi MUP-a RS

LukacKada je stupio na dužnost, prije gotovo godinu dana, ministar unutrašnjih poslova RS, Dragan Lukač, najavio je reforme ministarstva na čijem je čelu:

“MUP mora pretrpjeti korjenite reforme, organizacione i kadrovske, da bismo iznašli najjaču snagu MUP-a koja može da se bori sa kriminalom i korupcijom, najveću snagu s ciljem zaštite Republike Srpske i svih njenih građana”, kazao je Lukač 19. decembra prošle godine.   

Ako sa distance od godinu dana pogledamo čime se sve bavila Vlada RS u oblasti bezbjednosti, možemo vidjeti da se nikakve organizacione i kadrovske reforme nisu desile u proteklom periodu.

Vlada RS je razmatrala nekoliko izvještaja i informacija o stanju kriminaliteta u RS, te, između ostalog, početkom jula ove godine usvojila Informaciju o izradi Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Osim toga, krajem oktobra Vlada RS usvojila je i Nacrt strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period od 2016. do 2021. godine.

Na sjednici održanoj 12. novembra, Vlada RS je utvrdila i Prijedlog zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama.

Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za period januar-jun 2015. godine će se u NSRS razmatrati 8. decembra.

Međutim, Vlada RS nije razmatrala niti jedan Zakon koji se odnosio na organizacionu i kadrovsku politiku MUP-a RS, pa stoga možemo zaključiti i da ovo obećanje koje je dao Dragan Lukač prilikom stupanja na dužnost ministra, nije ispunjeno.

(istinomjer.ba)

Stotinu ilegalnih ulazaka u BiH dnevno?

Posljednjih dana svjedočimo velikim raspravama i polemikama, na svim nivoima bh. vlasti o pitanju rješavanja migrantske...

I Skopljaković se predomislio-neće biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Početkom maja ove godine, predsjednik Hrvatske stranke, Božo Skopljaković odlučno je najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Početkom maja ove godine,...

Neusvajanje Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje demantuje Dilberovića

Da ozbiljne poteškoće u funkcionisanju tijela koja su formirana u skladu sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) postoje, Istinomjer je podsjetio u jednoj od...