“Najviše zakonodavno tijelo” usvojilo samo tri zakona

Prilikom konstituisanja Dom naroda Federacije BiH, novoizabrana predsjedavajuća tog Doma, Lidija Bradara istakla je njegovu važnost, dajući mu titulu najvišeg zakonodavnog tijela u FBiH.

lidija-bradara

 

Povjerenje naših građana i naroda obavezuje nas da ih na najbolji način zastupamo u ovom Domu koji je za mene najviše zakonodavno tijelo u Federaciji.

Lidija Bradara, 16.01.2015.

Nakon što se opozicija pobunila kako ovaj Dom u već mjesecima ništa ne radi, te zakazuje sjednice radi jedne tačke dnevnog reda, provjerili smo “radnu etiku” takozvanog “najvišeg zakonodavnog tijela u FBiH”, te da li ono zaista na najbolji način zastupa građane.

Dom naroda FBiH je, u posljednjih šest mjeseci, održao jednu redovnu, dvije vanredne sjednice, te nastavak sjednice iz mjeseca juna.

Na dvije od četiri sjednice, raspravljalo se isključivo o finansijama i finansijskim zaduženjima Federacije BiH. Tako se na 8. vanrednoj sjednici, održanoj 16.10.2016. godine, raspravljalo o zaduženjima FBiH kod MMF-a, EBRD-a i EIB-a, dok su na narednoj vanrednoj sjednici delegati ovog Doma usvajali izmjene i dopune Budžeta FBiH.

Kada su redovne sjednice ovog Doma u pitanju, u posljednjih šest mjeseci prva koja je održana bila je 14. redovna, odnosno njen nastavak. Iako su se na dnevnom redu našli brojni zakoni, te je o istima i raspravljano, zbog neprisustva 30 delegata i rada na ivici kvorume, prije izjašnjavanja sjednica je prekinuta. 

Naredna redovna sjednica ovog Doma bila je zakazana za 15. septembar. Međutim, ista je na zahtjev određenih Klubova prekinuta odmah nakon upućenih pitanja i inicijativa. Kako stoji u Izvještaju sa navedene sjednice, termin njenog nastavka trebao je biti naknadno određen.

Nastavak ovih sjednica održan je prije par dana.

Ukoliko bi rad ovog Doma u posljednjiih šest mjeseci predstavljali kroz ukupan broj usvojenih zakonskih akata, došli bi do broja tri. Dom naroda Parlamenta FBiH za navedeni period usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Treba reći da su delegati usvojili i Prijedlog zakona o naplati i djelmičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, o kojem Predstavnički dom ovog parlamenta još uvijek nije raspravljao.

Ni o prijedlozima zakonima koje je Predstavnički dom Parlamenta FBiH već usvojio u proteklom periodu, Dom naroda nije bio u stanju raspravljati i usvojiti.

Za dva dana najavljena je 16. redovna sjednica ovog Doma. Njena sudbina za sada ostaje nepoznata, ali sudeći po dosadašnjoj praksi ne treba očekivati mnogo.

Dok lideri vladajućih partija u FBiH pokušavaju dogovoriti brojna zakonska rješenja koja su već odavno na čekanju, Dom naroda “pauzira” i čeka direktive predsjednika stranaka, očigledno djelujući u funkciji njih, a ne u funkciji građana.

Iz svega gore navedenog možemo zaključiti da se ipak odustalo od “zastupanja povjerenja građana”, zbog čega predsjedavajuća Doma naroda, Lidija Bradara dobije ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Vlada KS: Nova strategija obrazovanja i nauke u narednih pola godine

Vlada Kantona Sarajevo je krajem septembra 2016. godine pokrenula izradu Strategije razvoja obrazovanja i nauke u...

Dalio Sijah

Imena potencijalnih prinudnih upravnika GRAS-a nisu saopštena prošle sedmice

Svjedoci smo mnogobrojnih problema s kojima se JKP GRAS godinama susreće, ali i građani/ke koji su korisnici istog. Prosječni mjesečni gubitak GRAS-a je 2.793.598,00 KM, a Vlada KS dugo je...

Selma Ašćerić

Tijana Cvjetićanin

Tijana Cvjetićanin

Radojičić: Prijedlog rješenja problema gradske toplane do kraja februara

Gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić, najavio je da će Gradska uprava tog grada najkasnije do 28. februara Skupštini grada uputiti prijedlog za rješenje problema gradske „Toplane“, suočene sa...

Tijana Cvjetićanin