Mališani iz osjetljivih i marginalizovanih društvenih grupa još uvijek čekaju “putujući vrtić”

Nedostatak kapaciteta u vrtićima, nebriga o djeci sa poteškoćama u razvoju, neadekvatna zdravstvena zaštita djece, samo su neki od mnogobrojnih problema koji godinama ukazuju na potrebu sistemskog i boljeg zakonskog uređenja zbrinjavanja djece. Uzimajući u obzir da djeca iz osjetljivih društvenih grupa često nemaju pristup predškolskim sadržajima, niti mogućnost odlaska u vrtić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, Elvir Kazazović, prošle godine je najavio realizaciju projekta “putujući vrtić” u saradnji sa Caritasom i JU Djeca Sarajeva. Do danas mališani nisu dobili obećani vrtić. 

U interesu nam je da što veći broj mališana, posebno onih iz osjetljivih društvenih grupa, kojima su nažalost manje dostupni sadržaji predškolskih ustanova budu uključeni u sistem vaspitno obrazovnog rada.

(Elvir Kazazović, 07.07.2017.)

Kako bismo provjerili zbog čega “putujući vrtić” još nije u funkciji, a  najavljano je da će se navedeno realizovati ove godine, uputili smo upit resornom ministarstvu i JU “Djeca Sarajeva”.

Iz ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dobili smo odgovor iz kojeg je jasno da u skorije vrijeme, odnosno ove godine putujućeg vrtića neće biti, obzirom da su budžetska izdvajanja za ovu godinu uveliko isplanirana, a ovaj projekt je još uvijek “u nacrtu”.

Ostvarena je saradnja između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Javne ustanove “Djeca Sarajeva” i Caritasa Švicarske, u skorije vrijeme će se poptisati Memorandum o saradnji koji će se odnositi na poboljšanje predškolskog odgoja u Kantonu Sarajevo, odnosno kupovinu, održavanje i amortizaciju jednog autobusa.

Caritas Švicarska će nabaviti autobus i unutrašnjost preurediti za potrebe vrtića, te jedan period finansirati vozače, odgajatelje i drugo potrebno osoblje. Nakon tog perioda koji će biti preciziran Memorandumom, autobus prelazi u vlasništvo Javne ustanove Djeca Sarajeva, koja treba planirati finansijsla sredstva u svom budžetu za nastavak rada “putujućeg vrtića”. JU “Djeca Sarajeva” će organizovati odgojno/obrazovni rad, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS imati će obavezu dati saglasnost za zapošljavanje.

(Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, 08.02.2018.)

Navodi i informacije, iz odgovora koji je dobio Istinomjer, slične su onim u prošlogodišnjoj najavi, što znači da od prošle godine, do danas, nije napravljan pomak, pa ni protokol o saradnji. Iz svega nevedenog osnovano se može zaključiti da se nije ni radilo na realizaciji ovog projekta.

Uz podsjećanje da bi briga o najmlađima trebala biti prioritet svih razina vlasti, a pogotovo nadležnih na lokalnim nivoima, ministar Kazazović za svoje obećanje dobija ocjenu neispunjeno.

Na pitanja o realizaciji projekta “putujući vrtić”, obavezama i angažmanu stručnog osoblja od strane JU “Djeca Sarajeva” nismo dobili nikakav odgovor iz ove javne ustanove.

(Istinomjer.ba)

 

Počelo uklanjanje naplatnih kućica u Glamočanima

Ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić i vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske"...

Oporezivanje kladioničara šteta ili korist za grad Zenicu?

Krajem 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Zenice, na osnovu prijedloga gradonačelnika Zenice, Fuada Kasumovića izglasalo je uvođenje novih poreza. Osim kladionica, koje su izazvale najveću pažnju...Nadležnosti i rad pravosudnih organa u BiH nepoznanica za Milorada Dodika

U jednom od poslijednjih intervjua, predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik iznio je nekoliko netačnih konstatacija, a s ciljem prebacivanja odgovornosti i širenjem dezinformacija. Ovakvi navodi,...