Majkić: Ovako se (ne) mijenja Ustav

Dušanka MajkićOna je objasnila da su Aneks dva prelaznih odredbi uz Ustav BiH potpisale Republika Srpska i Federacija BiH, koje su odobrile Ustav u Aneksu četiri Opšteg okvirnog sporazuma.

“Čak i da postoji spremnost federalnih partnera za postizanje dogovora o izmjenama Ustava BiH u vezi sa provođenjem odluke `Sejdić-Finci`, parlament nema mogućnost da glasa sve dok Narodna skupština Srpske i federalni Parlament ne donesu takvu odluku”

Dušanka Majkić, zastupnica u Predstavničkom domu PS BiH

(Srna, 19.01.2014.)

Komentar:

Nakon propasti pregovora o rješenju odluke „Sejdić-Finci“ ponovo su postale aktuelne priče o vraćanju cijelog procesa ustavnih promjena u institucije BiH, s obzirom da lideri vladajućih partija i predstavnici EU na nebrojenim sastancima nisu uspjeli naći rješenje.

Ipak, poslanica SNSD-a u državnom parlamentu, Dušanka Majkić, nakon takvih najava izjavila je kako Parlament BiH “nema mogućnost” da izglasa izmjene Ustava bez saglasnosti entitetskih parlamenata, te se se pozvala na prelazne odredbe Anexa II Ustava BiH.

No, ako pogledamo Ustav BiH, u Članu X se vrlo jasno navodi da se Ustav mijenja „odlukom Parlamentarne skupštine, koja uključuje dvotrećinsku većinu prisutnih i koji su glasali u Predstavničkom domu“, dok se procedure u entitetskim skupštinama nigdje ne spominju.

Ako, pak, pogledamo Aneks II Ustava BiH, to jest njegove prelazne odredbe na koje se poziva Majkić, tu ne samo da nema ni riječi o entitetskim parlamentima, već se ne spominju niti procedure za izmjenu Ustava. U Aneksu II naći ćemo samo Zajedničku prelaznu komisiju, koja je ovlaštena da “raspravlja o praktičnim pitanjima u vezi sa implementacijom Ustava Bosne i Hercegovine, Opšteg okvirnog sporazuma i njegovih aneksa, i daje preporuke i prijedloge”. Zajednička prelazna komisija se, prema Aneksu II, sastoji od četiri lica iz Federacije, tri iz Republike Srpske i jednog predstavnika Bosne i Hercegovine. Sastancima ove komisije, prema Ustavu, trebao bi predsjedavati Visoki predstavnik ili neko koga on odredi.

Dakle, uvidom u sam Ustav jasno se vidi da Dušanka Majkić nije u pravu kada tvrdi da se izmjene Ustava usvajaju u entitetskim parlamentima, a onda samo “potvrđuju” u PSBiH. Poput lidera svoje partije, Milorada Dodika, koji je u januaru ove godine iznio istu – i jednako netačnu – tezu, i Dušanka Majkić od Istinomjera za ovu izjavu dobija ocjenu “neistinito”.

(Istinomjer.ba)

Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima...

Neodlučni CIK i stranka “Dr. Vojislav Šešelj”

Opći izbori sve su bliže, a Centralna izborna komisija BiH (CIK), ako je suditi po ovjerama kandidatura političkim partija, prilično neodlučno dočekuje iste. Naime, CIK je najprije odbio ovjeriti...Usvojen Zaključak o zabrani izvoza trupaca

Da je ovo pitanje već duže vrijeme aktuelno, svjedoči i zajednička sjednica entitetskih vlada održana 04.10.2017. godine, nakon koje je Novalić izjavio da će Vlada FBiH donijeti uredbu o zabrani...