BiH do septembra nije odgovorila na upitnik EK

Prema najavama Vijeća ministara BiH, tehnički proces odgovaranja na upitnik Evropske komisije trebao je biti završen 1....

Dalio Sijah

TV Istinomjer: RS ima još neispunjenih obaveza iz Reformske agende

Iako je RS do sada bila uspješnija od FBiH u provođenju Akcionog plana za provedbu Reformske agende, posebno u oblasti poboljšanja poslovne klime, tvrdnja Željke Cvijanović da su sve mjere...

Dalio Sijah

Dalio Sijah

TV Istinomjer: Kako se provodi Reformska agenda za BiH?

Reformska agenda za BiH za period od 2015. do 2018. godine usvojena je prije više od godinu dana u državnom i entitetskim parlamentima. Nakon početnog zamaha u ispunjavanju mjera iz akcionih planova...

Dalio Sijah