KS: Putujući vrtić biće u funkciji 2019. godine

Povodom članka Istinomjera, Mališani iz osjetljivih i marginalizovanih društvenih grupa još uvijek čekaju “putujući vrtić”, u kojem smo obećanje resornog ministra Elvira Kazovića, ocijenili nesipunjenim, od švicarskog Caritasa, kao partnera projekta dobili smo svojevrstan “demant”, u kojem se navodi da su određene aktivnosti ipak sprovedene.

Dodatno, prema navodima regionalnog direktora Caritasa za Zapadni Balkan, Daniela Bronkala “putujući vrtić” biće u funkciji 2019. godine. Dakle, godinu kasnije nego što je ministar Elvir Kazazović najavio. Zbog ovih navoda Istinomjer je dobijenu informaciju shvatio kao novi rok, te će je shodno tome i tretirati, kao najavu.

Tačni su navodi da Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo završava nacrt projekta u saradnji sa švicarskim Caritasom  i JU “Djeca Sarajeva”, koji uključuje i “Putujući vrtić”. Međutim, nije tačno da nije postignut napredak.

Početak projekta zakazan je za maj 2018. godine, i uključuje razne aktivnosti. Predviđeno je da autobus za obdanište, kao jedna od mnogobrojnih aktivnosti, bude spreman na proljeće 2019. godine. Nadalje, potvrđujemo da je sporazum o saradnji, za nabavku i rad “putujućeg vrtića” trenutno na putu za potpisivanje.

(Daniel Bronkal, regionalni direktor Caritasa za Zapadni Balkan, 15.02.2018.)

Uz konstataciju da je resorni ministar Elvir Kazazović sam najavio “pogrešan rok”, te da je shodno tome,  i na osnovu odgovora koji je Istinomjer dobio iz kabineta ministra obećanje i ocijenjeno, pratit ćemo da li će u ovom, novom, najavljenom roku mališani iz osjetljivih i marginalizovanih društvenih grupa dobiti “putujući vrtić” u 2019. godini.

 

(Istinomjer.ba)

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu...

Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom djelovanju Bosne i Hercegovine evidentni su i postoje od samog potpisivanja...


Nova obećanja borcima

Proteklih dana svjedočili smo borbi bivših pripadnika Armije R BiH za svoja prava. Iako boračka populacija nema jedinstveno mišljenje i stav oko mnogih pitanja, većina se slaže da demobilisani borci...