KS: Izgradnja kompostane, u kojoj će KJKP Park “pretvarati” biootpad u smeđe đubrivo privodi se kraju

Prošle godine je KJKP Park Sarajevo prezentovalo javnosti ideju i projekt izgradnje kompostane, odnosno mjesta na kojem će se vršiti prerada biootpada (vrtnog i/ili zelenog otpada) na lokalitetu Parkovog rasadnika u Sokolović-Koloniji, i na taj način proizvoditi prirodno ”smeđe đubrivo”. „Smeđe đubrivo“ predstavlja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem, i koristi se u vrtlarstvu, hortikulturi i agrokulturi kao poboljšavač kvalitete zemljišta. Od najave, pa do danas urađeno je dosta toga na realizaciji izgradnje kompostane.

Direktor preduzeća „Park“, Alen Ramić prilikom najavljivanja izgradnje kompostane istakao je da je ista itekako potrebna KS, te da će sa četiri mobilne mašine, koje će se nabaviti u narednom periodu, osim đubriva, proizvoditi cvjećarsko zemljište, humus, pelet, brikete i sl. Ramić je tada napomenu i da to “nema nikakve veze sa smećem” i da rad kompostane nije štetan po okoliš.

Kompostana biljni otpad pretvara u kompost, biorazgradivo đubrivo, i nema nikakve štetnosti za građane, neprijatan miris niti zagađuje okolinu.

(Alen Ramić, 01.08.2017.)

Sredinom oktobra prošle godine preduzeće “Park” nabavilo je i javnosti prezentiralo drobilicu, odnosno prve dvije mašine za usitnjavanje biootpada, čime je započela ozbiljnija realizacija ovog projekta. Projekt izgradnje zajednički realizuju Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP Park Sarajevo.

Ova mašina je vrlo značajna i već će se moći koristiti u rješavanju nagomilanih zelenih otpada, granja, trave i lišća. Ovo je jedna od mašina koje su potrebne za kompostanu, a namjeravamo nabaviti i ostalu opremu. Kompostana će umanjiti odlaganje otpada, jer je ovo jedna vrsta biorazgradivog otpada koji je dosad odlagan na lokalitetu Smiljevići.

(Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, 13.10.2017.)

Ponovo je naglašeno da je sve radi po evropskim standardima i da kompostana neće biti odlagalište otpada, već prostor na kojem će se proizvoditi upotrebljive i korisne sirovine.

Sve što smo dosad smatrali otpadom, sada ćemo koristiti za zagrijavanje plastenika u Nedžarićima, čime ćemo napraviti i uštede.

Nabavkom treće mobilne mašine, za separaciju i prosijavanje komposta, odnosno biootpada, učinjen je još jedan korak na realizaciji projekta. Ova mašina omogućava prosijavanje oko 500.000 litara lumbri humus-a (legla kalifornijskih glista), a što se do sada radilo “ručno” i za što je bio potreban veći broj radnika. Mašina osim uštede “na radnoj snazi” prosijavanje obavlja i kvalitetnije.

Kompostiranje je uveliko, i odavno zaživjelo na području drugih kantona, a kako sad stvari uskoro će i na području KS, obzirom da je za kompletiranje Parkove kompostane potrebna nabavka još jedne mašine.

Za dosadšnje rezultate na realizaciji projekta izgradnje i puštanja u rad kompostane, resorna ministarstva i KJKP Park od Istinomjera su dobili ocjenu radi se na tome. Kako bismo provjerili da li se uskoro očekuje konačna realizacija projekta Istinomjer je kontaktirao KJKP Park. Iz odgovora koji smo dobili jasno je da realizacija preostalog posla isključivo zavisi od resornih ministarstava, odnosno pribavljanja potrebnih finansijskih sredstava.

Kako smo i najavili na početku realizacije ovog projekta, sve planirano za prošlu godinu je i urađeno, a za ovu godinu smo projektom predvidjeli nabavku još jedne mašine, odnosno osnove mašine koja bi u vrlo kratkom vremenskom periodu, uz pomoć posebnih uslova i mikroorganizama proizvodila lumbrihumus, odnosno plodnu zemlju. Time bi ukupan projekat i bio završen. Plan je da nabavku mašine izvršimo u toku ove godine, a trenutno smo u dogovorima kako sa dva kantonalna ministarstva, odnosno našim resornim i Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, ali i sa Ministarstvom okoliša FBiH.

Ukoliko uspijemo obezbijediti potrebna finansijska sredstva svakako ćemo odmah krenuti u nabavku iste, jer smo sve potrebne administrativne pripreme, kako je predviđeno projektom, završili.

(Aldijana Hamza, stručni saradnik za informisanje KJKP Park, 22.03.2018.)

Istinomjer će i dalje pratiti realizaciju projekta izgradnje kompostane.

 

(Istinomjer.ba)

SDP BiH ustupio partnerima kandidatska mjesta za potpredsjednike RS-a

Jedna u nizu koalicija, saveza i blokova uspostavljenih u svrhu zajedničkog izlaska na predstojeće Opšte izbore u...

Plate u Federaciji BiH su, ipak, “nešto veće” nego u RS-u

Istinomjer je u vezi ove izjave konsultovao zvanične stranice Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS-a, te izračunao razliku u procentima u prosječnoj neto plati u...Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima Srpske po kome glavni tužilac, njegov zamjenik i svi tužioci u Srpskoj ne mogu u...