KS: Izgradnja kompostane, u kojoj će KJKP Park “pretvarati” biootpad u smeđe đubrivo privodi se kraju

Ljetos je KJKP Park Sarajevo prezentovalo javnosti ideju i projekt izgradnje kompostane, odnosno mjesta na kojem će se vršiti prerada biootpada (vrtnog i/ili zelenog otpada) na lokalitetu Parkovog rasadnika u Sokolović-Koloniji, i na taj način proizvoditi prirodno ”smeđe đubrivo”. „Smeđe đubrivo“ predstavlja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem, i koristi se u vrtlarstvu, hortikulturi i agrokulturi kao poboljšavač kvalitete zemljišta. Od najave, pa do danas urađeno je dosta toga na realizaciji izgradnje kompostane.

Direktor preduzeća „Park“, Alen Ramić prilikom najavljivanja izgradnje kompostane istakao je da je ista itekako potrebna KS, te da će sa četiri mobilne mašine, koje će se nabaviti u narednom periodu, osim đubriva, proizvoditi cvjećarsko zemljište, humus, pelet, brikete i sl. Ramić je tada napomenu i da to “nema nikakve veze sa smećem” i da rad kompostane nije štetan po okoliš.

Kompostana biljni otpad pretvara u kompost, biorazgradivo đubrivo, i nema nikakve štetnosti za građane, neprijatan miris niti zagađuje okolinu.

(Alen Ramić, 01.08.2017.)

Sredinom oktobra preduzeće “Park” nabavilo je i javnosti prezentiralo drobilicu, odnosno prve dvije mašine za usitnjavanje biootpada, čime je započela ozbiljnija realizacija ovog projekta. Projekt izgradnje zajednički realizuju Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP Park Sarajevo.

Ova mašina je vrlo značajna i već će se moći koristiti u rješavanju nagomilanih zelenih otpada, granja, trave i lišća. Ovo je jedna od mašina koje su potrebne za kompostanu, a namjeravamo nabaviti i ostalu opremu. Kompostana će umanjiti odlaganje otpada, jer je ovo jedna vrsta biorazgradivog otpada koji je dosad odlagan na lokalitetu Smiljevići.

(Čedomir Lukić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, 13.10.2017.)

Ponovo je naglašeno da je sve radi po evropskim standardima i da kompostana neće biti odlagalište otpada, već prostor na kojem će se proizvoditi upotrebljive i korisne sirovine.

Sve što smo dosad smatrali otpadom, sada ćemo koristiti za zagrijavanje plastenika u Nedžarićima, čime ćemo napraviti i uštede.

(Alen Ramić, direktor KJKP Park, 13.10.2017.)

Ovih dana KJKP Park Sarajevo pohvalilo se i nabavkom treće mobilne mašine, za separaciju i prosijavanje komposta, odnosno biootpada, čime je učinjen još jedan korak na realizaciji projekta. Nova mašina omogućava prosijavanje oko 500.000 litara lumbri humus-a (legla kalifornijskih glista), a što se do sada radilo “ručno” i za što je bio potreban veći broj radnika. Mašina osim uštede “na radnoj snazi” prosijavanje obavlja i kvalitetnije.

Kompostiranje je uveliko, i odavno zaživjelo na području drugih kantona, a kako sad stvari uskoro će i na području KS, obzirom da je za kompletiranje Parkove kompostane potrebna nabavka još jedne mašine.

Za dosadšnje rezultate na realizaciji projekta izgradnje i puštanja u rad kompostane, resorna ministarstva i KJKP Park od Istinomjera dobijaju ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će i dalje pratiti izgradnju i rad kompostane.

 

(Istinomjer.ba)

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu...

Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom djelovanju Bosne i Hercegovine evidentni su i postoje od samog potpisivanja...


Nova obećanja borcima

Proteklih dana svjedočili smo borbi bivših pripadnika Armije R BiH za svoja prava. Iako boračka populacija nema jedinstveno mišljenje i stav oko mnogih pitanja, većina se slaže da demobilisani borci...