KS: 2018. biće godina zdravstva

Vlada Kantona Sarajevo započela je 2016. godine kompletnu reformu zdravstva, doneseni su strateteški dokumenti, usvojeni akcioni planovi, ali provedba iste teče sporo. Kada se govorilo o planovima za raspodjelu budžeta za 2018. godinu, iz Vlade KS rečeno je da će zdravstvo Kantona Sarajevo biti jedan od prioriteta u 2018. godini.

Krajem 2017. godine iz Vlade KS je saopšteno da će u 2018. godini biti obezbijeđeno zaposlenje za 80 doktora medicine, koji se nalaze na biroima za zapošljavanje. Ideja je da se prija zaključivanja ugovora o radu najprije obezbijedi jednogodišnji pripravnički staž, a nakon toga da se doktori rasporede u javne ustanove, u skladu sa potrebama za istim. Osim toga najavljeno je i izdvajanje novca za liječničke specijalizacije, zapošljavanje asistenata na fakultetima itd.

Neće to biti puna plaća ljekara, ali će biti radni odnos sa uplaćenim doprinosima. Dakle, nije riječ o volonterskom radu.

(Zilha Ademaj, ministrica zdravstva KS, 29.12.2017.)

Kako je ministrica Ademaj pojasnila visina naknade zavisiće od broja kandidata, a sredstva će biti obezbijeđena  dijelom iz budžeta kantona, te budžeta Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Shodno obećanom, na 111. redovnoj sjednici održanoj krajem januara, Vlada KS jednoglasno je donijela Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u KS. Ovim programom, između ostalog, planirano je i zapošljavanje najmanje 70 doktora medicine koji se vode na evidencijama nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo.

Programom mjera za podsticaj zapošljavanja predviđeno je i sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete „150+“, a za što su izdvojena sredstva od 2.340.000 KM.

Na jučerašnjoj 120. redovnoj sjednici Vlade KS realizacija obećanja, da će doktori medicine dobiti obećani posao, postala je izvjesnija. Naime, Vlada KS dala je saglasnost na listu poslodavaca koji će na period od godinu dana zaposliti 70 doktora medicine.

Priliku da rade 12 mjeseci će dobiti 70 ljudi. Svako će moći pokazati kakve su njihove kompetencije. Program košta milion KM. Jednoglasno smo odbrili listu poslodavaca koji će zapošljavati mlade, kako bi mogli da steknu svoje prvo radno iskustvo.

(Midhat Osmanbegović, direktor Službe za zapošljavanje KS, 12.04.2018.)

Služba za zapošljavanje KS dostavila je spisak sa imenima nezaposlenih doktora. Provjerom je ustanovljeno da su u međuvremenu neki doktori zasnovali radni odnos u privatnim ustanovama, da su volonterski angažirani, a neki od njih započeli su specijalizaciju na Kliničkom centru i Općoj bolnici.

Ministrica zdravstva KS, Zilha Ademaj izjavila je da je primarni cilj projekta zapošljavanja zadržavanje mladih ljudi u BiH.

Ušli smo u ovaj program da se zaustavi odlazak mladih ljudi, naročito ljekara. Ti ljudi će biti raspoređeni u javne ustanove, kao i u privatne koje su stekle mogućnost za to.

(Zilha Ademaj, ministrica zdravstva KS, 12.04.2018.)

Istinomjer će pratiti realizaciju akcionog plana za poboljšanje zdravstvenih usluga i uslova u zdravstvenim ustanovama KS, te da li će ljekari i asistenti dobiti obećano zaposlenje, za sada Vlada KS dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Stevandić o Erdoganovoj “poruci broj jedan”

Tokom jedne od dijaloških emisija, upitan da prokomentariše, kako novinarka kaže “poruku broj jedan... da Erdogan daje...

Niz neistina o migrantima: Na red su došli narkotici i zarazne bolesti

Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini prerasla je u politički problem, glavnu temu dnevno političkih prepucavanja ali i neiscrpan izvor neutemeljenih i neistinitih izjava koje slušamo sa svih nivoa...

Sebija Izetbegović “može” do 26. maja odlučiti hoće li učestvovati u utrci, ali Zvizdić ne

Predizborna neizvjesnost o tome koga će SDA predložiti za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH u punom je jeku. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić iako je bio najozbiljniji kandidat...