Prvi registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece u RS

Krivični zakoni u BiH imaju mnogih manjkavosti kada je u pitanju prevencija i osiguranje zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, kao i sprečavanje osoba koje su pravosnažno osuđene za ova krivična djela da ih ponovo izvrše. BiH se nalazi među državama koje nemaju registar pedofila. Ovi registri su u većini zakonodavstava dostupni samo nadležnim institucijama, ali postoje i države u kojima su ti podaci javni.

I dok je nadležne u Federaciji BiH nedavni slučaj 47-godišnjaka osumnjičenog za pedofiliju, koji je nakon privođenja počinio samoubistvo, a u čijem su računaru pronađene hiljade fotografija i videosnimaka sa dječijom pornografijom, tek potakao na razmišljanje o rješavanju ove problematike, Republika Srpska bi uskoro trebala dobiti prvi Registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece.

Ministar pravde RS, Anton Kasipović, predstavljajući novi Prijedlog krivičnog zakonika RS NSRS, u junu ove godine, rekao je da su u tekst zakona unesene i nove te “osnažene” postojeće odredbe koje se tiću djela protiv polnog identiteta, a kako bi se krivično zakonodavstvo RS uskladilo sa međunarodnim konvencijama i direktivama EU. S tim u vezi, Kasipović je najavio da će RS, do kraja ove godine, dobiti i prvi Registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece u RS.

Skrećem vašu pažnju na djela protiv polnog integriteta koja tretira ovaj zakonik, posebno prema djeci, a s obzirom na poseban senzibilitet koji podrazumijeva ova tematika, a do kraja godine očekujemo i prvi registar pedofila.

(Anton Kasipović, 13.06.2017.)

Resorno ministarstvo  je u novembru izradilo Nacrt zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece. 

Registar, koji će biti poluzatvorenog tipa, vodit će ga policija, a osobe koje budu unosile podatke bit će dužne da čuvaju njihovu tajnost.

I dosad je postojala kaznena evidencija pravosnažnih presuda po ovim krivičnim djelima, a u narednom periodu će zakonski biti regulirano vođenje registara za ovu kategoriju učinilaca krivičnih djela.

(Ivanka Marković, predsjednica Radne grupe za izradu ovog zakona, 05.10.2017.)

Narodna skupština Republike Srpske je na 25. posebnoj sjednici, održanoj 13.12.2017. godine usvojila Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Član 3.

(1) U Registar se upisuju lica pravosnažno osuđena za krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/17):

1) trgovina djecom (član 146),

2) obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina (član 172),

3) polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina (član 173),

4) navođenje djeteta na prisustvovanje polnim radnjama (član 174),

5) iskorištavanje djece za pornografiju (član 175),

6) iskorištavanje djece za pornografske predstave (član 176),

7) upoznavanje djece s pornografijom (član 177),

8) iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta (član 178),

9) zadovoljenje polnih strasti pred djetetom (član 179),

10) navođenje djeteta na prostituciju (član 180).

 (2) U Registar se upisuju i lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv polnog integriteta izvršena na štetu djece i maloljetnih lica, prema zakonima koji su prestali da važe.

Nacrt Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

Pravo uvida u Registar, odnosno pristup podacima o pravosnažno osuđenim osobama imat će policija, tužilaštvo i sudovi. Istinomjer će pratiti dalji parlamentarni put ovog zakona te implementaciju Registra, a  Anton Kasipović, za sada, od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Vlada FBiH i resorno ministarstvo ne znaju koliko su dužni

Tokom posljednjih par godina, na hiljade bivših i sadašnjih državnih službenika i namještenika tužili su poslodavce i...

Selma Ašćerić

Sigurnost i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici ipak nije “strateški prioritet” Vlade FBiH

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji je donesen 2013. godine formalno je unaprijedio način zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u “sigurnu kuću/sklonište”. U cilju provedbe ovog zakona...

Selma Ašćerić

Dalio Sijah

Selma Ašćerić

Paušali i fiksni troškovi javnih preduzeća: Fuad Kasumović nekad i sad

Građani/ke Zenice od 15. aprila 2018. neće plaćati paušal od 10% za račune daljinskog grijanja, odlučilo je zeničko Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici. Ukidanje “nepotrebnih paušala” bilo je jedno...

Selma Ašćerić