Do kraja godine prvi registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece u RS

Krivični zakoni u BiH imaju mnogih manjkavosti kada je u pitanju prevencija i osiguranje zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, kao i sprečavanje osoba koje su pravosnažno osuđene za ova krivična djela da ih ponovo izvrše. BiH se nalazi među državama koje nemaju registar pedofila. Ovi registri su u većini zakonodavstava dostupni samo nadležnim institucijama, ali postoje i države u kojima su ti podaci javni.

I dok je nadležne u Federaciji BiH nedavni slučaj 47-godišnjaka osumnjičenog za pedofiliju, koji je nakon privođenja počinio samoubistvo, a u čijem su računaru pronađene hiljade fotografija i videosnimaka sa dječijom pornografijom, tek potakao na razmišljanje o rješavanju ove problematike, Republika Srpska bi uskoro trebala dobiti prvi Registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece.

Ministar pravde RS, Anton Kasipović, predstavljajući novi Prijedlog krivičnog zakonika RS NSRS, u junu ove godine, rekao je da su u tekst zakona unesene i nove te “osnažene” postojeće odredbe koje se tiću djela protiv polnog identiteta, a kako bi se krivično zakonodavstvo RS uskladilo sa međunarodnim konvencijama i direktivama EU. S tim u vezi, Kasipović je najavio da će RS, do kraja ove godine, dobiti i prvi Registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece u RS.

Skrećem vašu pažnju na djela protiv polnog integriteta koja tretira ovaj zakonik, posebno prema djeci, a s obzirom na poseban senzibilitet koji podrazumijeva ova tematika, a do kraja godine očekujemo i prvi registar pedofila.

(Anton Kasipović, 13.06.2017.)

Ovih dana resorno ministarstvo pripremilo je radnu verziju Nacrta zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece. Pravo uvida u Registar, odnosno pristup podacima o pravosnažno osuđenim osobama imat će policija, tužilaštvo i sudovi.

Registar, koji će biti poluzatvorenog tipa, vodit će ga policija, a osobe koje budu unosile podatke bit će dužne da čuvaju njihovu tajnost.

I dosad je postojala kaznena evidencija pravosnažnih presuda po ovim krivičnim djelima, a u narednom periodu će zakonski biti regulirano vođenje registara za ovu kategoriju učinilaca krivičnih djela.

(Ivanka Marković, predsjednica Radne grupe za izradu ovog zakona, 05.10.2017.)

Istinomjer će pratiti da li će RS, u najvljenom roku, dobiti ovaj Registar.

 

(Istinomjer.ba)

The EC Questionnaire awaits another deadline

In the 2010 elections, several parties promised to secure the Questionnaire of the European Commission for BiH and...

Tijana Cvjetićanin

Rek’o pa porek’o

Predsjedavajući predsjedništva BiH, Dragan Čović, svojevremeno je bio najveći kritičar “sastančenja po kafanama” potencirajući da ključni sastanci treba da budu isključivo u javnim...

Selma Ašćerić

Selma Ašćerić

Selma Ašćerić

Federalni revizori po prvi put u posjeti budžetskim korisnicima

Iako bi revizija državnih institucija i javnih preduzeća trebala biti redovna i kontinuirana procedura, kako u Federaciji BiH, tako i cijeloj državi, to ipak nije slučaj. Federalni Ured za reviziju...

Selma Ašćerić