Korigovanje poslovnika i plana rada jedne Komisije – posao od šest mjeseci?

Denis Zvizdić je 16.6.2016. prisustvovao  20. sjednici Doma naroda PSBiH i tom prilikom je izjavio da ne vidi razlog da Vijeće ministara BiH uskoro ne usvoji Poslovnik i Plan rada Komisije za NATO integracijski proces BiH.

Denis Zvizdic

Još uvijek nismo na Vijeće ministara dobili korigovani niti Poslovnik o radu, niti Plan rada Komisije, na bazi diskusija koje smo na Vijeću ministara imali 8. januara 2016. godine. Dakle, riječ je o normativno-pravnom aktu koji, prije svega, mora imati potrebna mišljenja, od Ureda za zakonodavstvo pa do Ministarstva pravde. (…) Na samoj sjednici dali smo određeni broj sugestija ili korekcija za koje mislimo da će značajno poboljšati i kvalitativno unaprijediti i Plan rada same Komisije, a i samu efikasnost u proceduralnom djelovanju, donošenju odluka i nastupanju u ovom za nas izuzetno važnom procesu kao što je proces NATO integracija. Prema tome, očekujemo korigovani i Poslovnik o radu i Plan rada Komisije na bazi diskusija koje je predsjednik Komisije dobio na Vijeću ministara. Poslije toga pozitivna mišljenja u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeću ministara. I nema nikakvih razloga da već na narednoj sjednici, ako to dobijemo, ovaj materijal ne bude usvojen.

Denis Zvizdić, 16.06.2016.

Ovo izlaganje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH uslijedilo je nakon pitanja delegata Sifeta Podžića o tome zašto Vijeće ministara na 38. sjednici (8.1.2016.) nije usvojilo Poslovnik o radu i Plan rada Komisije za NATO integracijski proces BiH, koju je formiralo Vijeće ministara. Članovi/članice komisije su predstavnici/e 8 državnih ministarstava i drugih institucija koje za svoj rad u potpunosti ili djelimično odgovaraju Vijeću ministara BiH (Oružanih snaga BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje VM BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH).

Od 20. sjednice Doma naroda PSBiH prošlo je dvije sedmice, a u tom periodu održane su dvije sjednice Vijeća ministara: 61. sjednica održana je 21.6.2016, a 62. sjednica Vijeća ministara održana je 29.6.2016. Poslovnik i plan rada ove komisije nisu se našli na dnevnom redu nijedne od ove dvije sjednice, te se ovo obećanje Denisa Zvizdića dato u ime Vijeća ministara za sada može ocijeniti kao neispunjeno.

(istinomjer.ba)

 

SDA-ov Izborni zakon još nije predstavljen javnosti

Izmjene Izbornog zakona BiH će po svemu sudeći u narednom periodu biti jedna od top tema u bosanskohercegovačkoj...

Damir Dajanović

U čemu je problem sa ugovorom o Transportnoj zajednici: Od Doboja i Zvornika do rotacije i koordinacije

Bosna i Hercegovina potpisala je Ugovor o Transportnoj zajednici Jugoistočne Evrope sa nekoliko mjeseci zakašnjenja u odnosu na okolne države. Milorad Dodik već sad najavljuje da će njegova primjena...

Tijana Cvjetićanin

Selma Ašćerić

Dalio Sijah

Registracija firmi u FBiH za samo tri dana

Dugo najavljivano ubrzanje registracije privrednih društava u FBiH uskoro bi moglo postati stvarnost. Prema najavama iz Vlade FBiH u finalnoj fazi je izrada propisa o uspostavljanju sistema...

Aida Ajanović