Korigovanje poslovnika i plana rada jedne Komisije – posao od šest mjeseci?

Denis Zvizdić je 16.6.2016. prisustvovao  20. sjednici Doma naroda PSBiH i tom prilikom je izjavio da ne vidi razlog da Vijeće ministara BiH uskoro ne usvoji Poslovnik i Plan rada Komisije za NATO integracijski proces BiH.

Denis Zvizdic

Još uvijek nismo na Vijeće ministara dobili korigovani niti Poslovnik o radu, niti Plan rada Komisije, na bazi diskusija koje smo na Vijeću ministara imali 8. januara 2016. godine. Dakle, riječ je o normativno-pravnom aktu koji, prije svega, mora imati potrebna mišljenja, od Ureda za zakonodavstvo pa do Ministarstva pravde. (…) Na samoj sjednici dali smo određeni broj sugestija ili korekcija za koje mislimo da će značajno poboljšati i kvalitativno unaprijediti i Plan rada same Komisije, a i samu efikasnost u proceduralnom djelovanju, donošenju odluka i nastupanju u ovom za nas izuzetno važnom procesu kao što je proces NATO integracija. Prema tome, očekujemo korigovani i Poslovnik o radu i Plan rada Komisije na bazi diskusija koje je predsjednik Komisije dobio na Vijeću ministara. Poslije toga pozitivna mišljenja u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeću ministara. I nema nikakvih razloga da već na narednoj sjednici, ako to dobijemo, ovaj materijal ne bude usvojen.

Denis Zvizdić, 16.06.2016.

Ovo izlaganje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH uslijedilo je nakon pitanja delegata Sifeta Podžića o tome zašto Vijeće ministara na 38. sjednici (8.1.2016.) nije usvojilo Poslovnik o radu i Plan rada Komisije za NATO integracijski proces BiH, koju je formiralo Vijeće ministara. Članovi/članice komisije su predstavnici/e 8 državnih ministarstava i drugih institucija koje za svoj rad u potpunosti ili djelimično odgovaraju Vijeću ministara BiH (Oružanih snaga BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje VM BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH).

Od 20. sjednice Doma naroda PSBiH prošlo je dvije sedmice, a u tom periodu održane su dvije sjednice Vijeća ministara: 61. sjednica održana je 21.6.2016, a 62. sjednica Vijeća ministara održana je 29.6.2016. Poslovnik i plan rada ove komisije nisu se našli na dnevnom redu nijedne od ove dvije sjednice, te se ovo obećanje Denisa Zvizdića dato u ime Vijeća ministara za sada može ocijeniti kao neispunjeno.

(istinomjer.ba)

 

Robne rezerve RS ugašene bez ikakvog pokušaja najavljene “reorganizacije”

Nakon prijedloga za pokretanje stečaja JP “Robne rezerve” Republike Srpske, premijerka ovog entiteta još neko vrijeme...

Tijana Cvjetićanin

46 miliona eura neće čekati na BiH

Da bi naša zemlja mogla ostati bez 46 miliona eura za 4 infrastrukturna projekta koja su nominalno odobrena na samitu lidera zapadnog Balkana u Trstu, održanom prije dvije sedmice, podsjetio je u...

Dalio Sijah

Dalio Sijah

Selma Ašćerić

Još jedan Zvizdićev neispoštavani rok

U posljednje vrijeme ponovo su aktualizirana pitanja nadređenosti u "diplomatskoj hijerarhiji" BiH. Kako se i na koji način biraju ambasadori, da li su ambasadori obavezni slijediti instrukcije...

Selma Ašćerić