Korak ka likvidnijoj privredi Republike Srpske

Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović je u svom ekspozeu 17. decembra 2014. godine, ponudila niz obećanja koja su se ticala poboljšanja likvidnosti privrede, među kojima je bilo i sljedeće obećanje:
cvijanovic-zeljka

“Donijećemo i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza, u kome ćemo jasno precizirati rokove plaćanja obaveza, kako bi poboljšali likvidnost privrede. Sa istim ciljem, provodićemo i Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, čija je primjena zbog zahtjevnih pripremnih aktivnosti izostala u 2014. godini.”

Tako je Vlada RS, na 37. sjednici održanoj 31.08.2015. utvrdila Prijedlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza. Zakonom se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza i pravne posljedice zakašnjenja sa ispunjenjem, a radi suzbijanja zakašnjenja sa ispunjenjem novčanih obaveza. Kako iz Vlade navode, glavni ciljevi predloženog zakona su poboljšanje likvidnosti ekonomskog sistema, transparentnost u poslovanju, uz eleminisanje mogućih izazova prilikom naplate potraživanja.

Zakon je proslijeđen u parlamentarnu proceduru početkom septembra, ali se o njemu još uvijek nije raspravljalo niti glasalo.

Narodna skupština RS je krajem februara 2014. godine usvojila Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, kojim se uređuje pravni okvir za njihovo sprovođenje i prodaju potraživanja u RS, a gdje organizator sistema može biti berza. Projekat je nekoliko puta odgađan zbog neispunjenja uslova za njegov početak.

Početkom maja 2015. godine Banjalučka berza je, u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, krenula u pripreme podzakonskih akat za uspostavljanje Jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije.

Samo par mjeseci nakon toga, početkom septembra, Vlada RS je donijela odluku kojom je nastala obaveza za sve poslovne subjekte registrovane u Republici Srpskoj da se prijave na Jedinstveni sistem za multilateralnu kompenzaciju. Period za registraciju privrednih subjekata trajao je u periodu od 26. do 30.10., a prva kompenzacija je održana 30.10.2015. godine.

Iako se još uvijek čeka na konačno usvajanje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, Vlada Republike Srpske, sa premijerkom Cvijanović na čelu, poduzela je obećane korake za poboljšanju likvidnosti privrede u tom entitetu, te zbog toga premijerka i Vlada od Istinomjera dobijaju ocjenu ispunjeno.

(istinomjer.ba)

Bivši radnici “FAMOSA” očekuju obećanu isplatu

Od kupoprodaje "FAMOSA" trebalo bi biti isplaćeno po 2.500 KM za 327 bivših radnika. Nakon što je stavljen pod...

Nerealne prognoze premijerke RS-a

Nakon što smo već ocijenili kao neistinite tvrdnje direktora Fonda PIO RS, Mladena Milića, koji je rekao kako su penzije u ovom entitetu u posljednjih pet godina narasle za više od 15%, slične...Od sada u Makedoniju samo sa ličnom kartom

U protekle dvije godine, od članova Vijeća ministara BiH čuli smo nekoliko najava o tome da će građani/ke BiH u Makedoniju moći putovati samo sa ličnom kartom. Juče je na sastanku delegacija BiH i...