Korak ka likvidnijoj privredi Republike Srpske

Premijerka Republike Srpske, Željka Cvijanović je u svom ekspozeu 17. decembra 2014. godine, ponudila niz obećanja koja su se ticala poboljšanja likvidnosti privrede, među kojima je bilo i sljedeće obećanje:
cvijanovic-zeljka

“Donijećemo i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza, u kome ćemo jasno precizirati rokove plaćanja obaveza, kako bi poboljšali likvidnost privrede. Sa istim ciljem, provodićemo i Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, čija je primjena zbog zahtjevnih pripremnih aktivnosti izostala u 2014. godini.”

Tako je Vlada RS, na 37. sjednici održanoj 31.08.2015. utvrdila Prijedlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza. Zakonom se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza i pravne posljedice zakašnjenja sa ispunjenjem, a radi suzbijanja zakašnjenja sa ispunjenjem novčanih obaveza. Kako iz Vlade navode, glavni ciljevi predloženog zakona su poboljšanje likvidnosti ekonomskog sistema, transparentnost u poslovanju, uz eleminisanje mogućih izazova prilikom naplate potraživanja.

Zakon je proslijeđen u parlamentarnu proceduru početkom septembra, ali se o njemu još uvijek nije raspravljalo niti glasalo.

Narodna skupština RS je krajem februara 2014. godine usvojila Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, kojim se uređuje pravni okvir za njihovo sprovođenje i prodaju potraživanja u RS, a gdje organizator sistema može biti berza. Projekat je nekoliko puta odgađan zbog neispunjenja uslova za njegov početak.

Početkom maja 2015. godine Banjalučka berza je, u saradnji sa Ministarstvom finansija RS, krenula u pripreme podzakonskih akat za uspostavljanje Jedinstvenog sistema za multilateralne kompenzacije i cesije.

Samo par mjeseci nakon toga, početkom septembra, Vlada RS je donijela odluku kojom je nastala obaveza za sve poslovne subjekte registrovane u Republici Srpskoj da se prijave na Jedinstveni sistem za multilateralnu kompenzaciju. Period za registraciju privrednih subjekata trajao je u periodu od 26. do 30.10., a prva kompenzacija je održana 30.10.2015. godine.

Iako se još uvijek čeka na konačno usvajanje Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, Vlada Republike Srpske, sa premijerkom Cvijanović na čelu, poduzela je obećane korake za poboljšanju likvidnosti privrede u tom entitetu, te zbog toga premijerka i Vlada od Istinomjera dobijaju ocjenu ispunjeno.

(istinomjer.ba)

Stotinu ilegalnih ulazaka u BiH dnevno?

Posljednjih dana svjedočimo velikim raspravama i polemikama, na svim nivoima bh. vlasti o pitanju rješavanja migrantske...

I Skopljaković se predomislio-neće biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Početkom maja ove godine, predsjednik Hrvatske stranke, Božo Skopljaković odlučno je najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Početkom maja ove godine,...

Neusvajanje Poslovnika Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje demantuje Dilberovića

Da ozbiljne poteškoće u funkcionisanju tijela koja su formirana u skladu sa obavezama koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) postoje, Istinomjer je podsjetio u jednoj od...