Kontrola porijekla imovine na čekanju

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je početkom 2016. godine najavio prilično ambiciozan plan njegove vlade za navedenu godinu, a jedan od važnijih zakona je trebao biti Zakon o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija KS.

U intervjuu koji je prenijela Federalna novinska agencija, on je kao jedan od značajnijih izdvojio Prijedlog zakona o porijeklu imovine nosilaca javnih funkcija u KS-u koji će se naći na dnevnom redu Skupštine u februaru ili martu. Prema ovom zakonu, kontrolu porijekla imovine trebao je vršiti Tim za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za borbu protiv korupcije i Ured za kontrolu kvaliteta. Konaković je najavio i kada bi zakon trebao stupiti na snagu:

Zakon bi trebao biti funkcionalan do lokalnih izbora i svi oni koji se kandiduju trebaju biti svjesni da će se svaka marka porijekla imovine mnogo kvalitetnije kontrolisati nego što je do sada bio slučaj.

Elmedin Konaković, 02.02.2016.

Vlada Kantona Sarajevo je pripremila i u proceduru uputila Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo, a o njemu se u Skupštini raspravljalo na 16. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 1. juna 2016. godine. Zakon je usvojen i upućen u javnu raspravu koja je trebala da traje 60 dana.

U Skupštini se, na 20. radnoj sjednici, održanoj 19. oktobra 2016. godine na dnevnom redu našao Prijedlog zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika , nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo. Zakon, međutim, na ovoj sjednici nije usvojen, već povučen sa dnevnog reda. Kao jedan od razloga za povlačenje navedena je izmjena imena zakona, tj. dodavanje riječi ‘utvrđivanju’ u ime zakona. U mišljenju na zakon, koje je dostavilo Ministarstvo pravde KS navedeno je da je na taj način promijenjena suština zakona. Pored toga, Ministarstvo pravde je navelo i da je ovaj zakon diskriminirajući za dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike u Kantonu Sarajevo.

Budući da navedeni zakon nije niti donesen u 2016. godini, a pogotovo nije profunkcionisao do lokalnih izbora, Konaković od Istinomjera dobija ocjenu neispunjeno.

(istinomjer.ba)

Nova platforma opozicionog djelovanja u RS do juna

Na naredne parlamentarne izbore opozicija RS, u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata, planira izaći u...

Selma Ašćerić

Izmjenama Izbornog zakona BiH preko 17.000 Hrvata ne bi imalo svoje predstavnike u Parlamentu FBiH

Izabrani predstavnici HDZ-a BiH i HDZ 1990 konstantno i kontinuirano potenciraju da su Hrvati u BiH neravnopravni sa ostalim narodima, što je bilo tema i nedavno održanog znanstveno-stručnog skupa...

Selma Ašćerić

Za 6 mjeseci moderniji GP Ivanica i veza sa Dubrovnikom

Unazad nekoliko godina se pričalo o izgradnji modernog graničnog prijelaza Ivanica, između BiH i Hrvatske, koji će odgovarati EU standardima za promet putnika i roba, a posebno roba koje zahtijevaju...

Selma Ašćerić