Kome je obrazovanje zapravo prioritet?

zeljka cvijanovicU posljednja dva mjeseca obrazovanje, odnosno cjelokupni obrazovni sistem u Republici Srpskoj našao se, bar provizorno, u vrhu prioriteta prvih ljudi tog entiteta. Početkom mjeseca jula, predsjednik RS-a, Milorad Dodik, je izjavio da obrazovanje postavlja u vrh prioriteta i da je poboljšanje kvaliteta u visokom obrazovanju imperativ ako se želi prosperitetna država, o čemu je Istinomjer već pisao.

Ubrzo nakon toga, predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, je tokom razgovora sa šefom Misije OEBS-a u BiH, Džonatanom Murom, podsjetila da je jedan od prioriteta Vlade Republike Srpske reforma ukupnog obrazovnog sistema u Srpskoj, s akcentom na reformu srednjeg i visokog obrazovanja. (Željka Cvijanović, 22.07.2015.)

O tome koliko je obrazovanje u vrhu prioriteta vladajućeg SNSD-a dovoljno govori činjenica da je ova stranka u svom predizbornom programu iz 2014. godine dala samo jedno obećanje iz ove oblasti, a koje glasi:

Konkurencija kao opšti ambijent poslovanja Zbog stabilnosti ekonomskog sistema, odnosno da bismo imali više posla i bolje živjeli (…) temeljno reformisati obrazovanje i obrazovne insitucije (…)”

Da stvari budu gore, Vlada RS, na čijem čelu se nalazi premijerka Cvijanović, je tokom ovog mandata, na ukupno 32. održane sjednice, samo četiri puta razgovarala o obrazovanju, i to samo na temu visokog obrazovanja.

Tako je na 14. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 01.04.2015., utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku. Izmjenama i dopunom ovog zakona studentima koji su upisali diplomski studij po odredbama Zakona o univerzitetu produžava se mogućnost studiranja za još jednu akademsku godinu po nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme kada su se studenti upisivali na diplomski studij. O istim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju Vlada RS je raspravljala i na ​20. sjednici održanoj 06.05.2015.

Pored toga, na ​22. sjednici, održanoj 22.05.2015. godine, Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja. Kako su naveli iz Vlade RS, “razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi preciznijeg definisanja pojedinih zvanja koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, odnosno u definisanju i diferenciranju zvanja koja se stiču u različitim disciplinama obrazovanja, zatim diferenciranju zvanja koja se stiču završetkom tri ili četiri godine studija prvog ciklusa, te jasnijem propisivanju zvanja koja se stiču završetkom akademskih u odnosu na zvanja koja se stiču završetkom strukovnih studija.”

Tako se ovim izmjenama, između ostalog, predviđa da lice sa završetkom prvog ciklusa akademskog studija u trajanju od tri godine stiče akademsko zvanje iz odgovarajuće discipline obrazovanja sa naznakom broja ECTS bodova (npr. pravnik – 180 ECTS bodova), odnosno akademsko zvanje „diplomirani“ u odgovarajućoj disciplini, ukoliko se radi o licu koje je završilo prvi ciklus visokog obrazovanja u trajanju od četiri godine (240 ECTS bodova).

Ovim zakonom se predviđa uvođenje drugog ciklusa strukovnog studija radi harmonizovanja strukovnog visokog obrazovanja u Republici Srpskoj sa sistemom strukovnog visokog obrazovanja u zemljama Evropske unije.

I na 25. sjednici, održanoj 12.06.2015. godine, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o visini školarine za redovne i vanredne  studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg cikusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2015/2016. godinu. Prema ovoj odluci cijene školarine nisu povećavane u odnosu na akademsku 2014/15. godinu.

Želimo podsjetiti da je SNSD u prošlom mandatu (2010. – 2014.) dao jednako malo obećanja kao i u ovom, njih samo 10  u ovoj oblasti. Od toga je u potpunosti ispunio samo jedno koje se odnosilo na povećanje broja predškolskih ustanova i obuhvata djece predškolskim obrazovanjem. Većim dijelom je ispunio tri obećanja koja su se odnosila na ravnomjeran razvoj oba univerziteta, redukovanje nastavnih planova i programa, te povećanje obuhvata mladih koji idu u srednje škole, dok je manjim dijelom ili djelimično ispunio obećanja o izgradnji i rekonstrukciji škola, te obećanje koje se odnosilo na licenciranje i akreditovanje obrazovnih institucija. Isto tako, SNSD u prošlom mandatu nije ispunio obećanja koja su se odnosila na stimulisanje i stipendiranje talentovanih učenika i studenata; besplatne udžbenike do 4. razreda osnovne škole, kao ni obećanje o fleksibilnijem praćenju potrebа i rаzvoju profilа zа koje se školuju đаci. Od 10. datih obećanja SNSD-a iz oblasti obrazovanja jedno je bilo i neutemeljeno.

Ukoliko pažljivo pogledamo sve navedeno, možemo vidjeti da je Vlada RS više raspravljala o tehničkim stvarima koje se tiču visokog obrazovanja, a ne o stvarima koje bi se odnosile na poboljšanje kvaliteta samog visokog obrazovanja. O drugim nivoima obrazovanja nije bilo ni riječi. Pored ovoga, ako uzmemo u obzirom i da je SNSD, partija čiji je premijerka Cvijanović član, u aktuelnom mandatu dala samo jedno obećanje iz oblasti obrazovanja, možemo zaključiti i da je njena izjava o tome da je “prioritet Vlade Republike Srpske reforma ukupnog obrazovnog sistema u Srpskoj”, neistinita.

(istinomjer.ba)

 

U nestašici citostatika ulogu ima i Vlada FBiH

Jučerašnja odluka Vlade FBiH, kojom je odobrena hitna interventna nabavka citostatika pokazala je da svi putevi do...

“Relevantni hrvatski političari” pominjali su “treći entitet”

Ponukan jučerašnjom izjavom delegata Hrvatske seljačke stranke (HSS BiH) u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Maria Karamatića o nespominjanju “trećeg entiteta” od strane “relevantnih hrvatskih...


Stevandić o Erdoganovoj “poruci broj jedan”

Tokom jedne od dijaloških emisija, upitan da prokomentariše, kako novinarka kaže “poruku broj jedan... da Erdogan daje punu podršku BiH za uključivanje u NATO i EU...”, poslanik u Narodnoj skupštini...