Kantonalna televizija TVSA uskoro dobija tumača znakovnog jezika

Nakon nedavno održanog sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo, Maria Nenadića sa direktorom JP Televizija Sarajevo (TVSA), čuli smo najavu prema kojoj bi “u najskorije vrijeme” trebali biti osigurani uslovi za rad tumača znakovnog jezika centralnog dnevnika TVSA te prenosa skupštine Kantona Sarajevo.

Tražimo rješenja za prenošenje skupštine Kantona Sarajevo, i također za tumačenje glavnog dnevnika TVSA u 18:30h. Imamo nekih trehničkih problema vezano za to, ali su sudionici sastanka iskazali interes da se ovo pitanje u najskorije vrijeme riješi.

(Mario Nenadić, 22.05.2018.)

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo vrši funkciju nadzora nad radom TVSA kao jedine kantonalne medijske kuće.

Ovu inicijativu smatram svojom, ali i vašom obavezom koju zajedno moramo ispuniti, za početak u okviru svih informativnih emisija koje priprema vaša televizijska kuća.

(Mario Nenadić, 22.05.2018.)

Podsjećamo, u skladu sa Zakonom o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo,  koji je na snazi od 2011. godine tumačenje znakovnog jezika je obaveza kantonalnih audiovizuelnih medija.

“ Član 7.

(Prevođenje sjednica, informativnih i edukativnih emisija na znakovni jezik)

(l) Prilikom direktnog prijenosa ili emitovanja snimaka sjednica organa i institucija Kantona putem javnih kantonalnih, gradskih i općinskih audiovizuelnih medija, obavezno se osigurava prevođenje na znakovni jezik.

(2) Javni kantonalni, gradski i općinski audiovizuelni mediji obavezni su informativne i edukativne emisije, a posebno emisije za djecu, prilagoditi gluhim osobama znakovnim prevođenjem ili titlovanjem emisija koje emituju.”

Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo

Istinomjer će pratiti da li će uskoro biti obezbijeđeno tumačenje znakovnog jezika na TVSA.

 

(Istinomjer.ba)

SDP BiH ustupio partnerima kandidatska mjesta za potpredsjednike RS-a

Jedna u nizu koalicija, saveza i blokova uspostavljenih u svrhu zajedničkog izlaska na predstojeće Opšte izbore u...

Plate u Federaciji BiH su, ipak, “nešto veće” nego u RS-u

Istinomjer je u vezi ove izjave konsultovao zvanične stranice Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS-a, te izračunao razliku u procentima u prosječnoj neto plati u...Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima Srpske po kome glavni tužilac, njegov zamjenik i svi tužioci u Srpskoj ne mogu u...