Kanton Sarajevo: Lokalna samouprava i implementacija amandmana na Ustav KS

Skupština Kantona Sarajevo u julu 2017. godine usvojila je amandmane na Ustav Kantona Sarajevo kojima su utvrđene nadležnosti Grada Sarajeva i način finansiranja jedinica lokalne samouprave u Kantonu. Implementacija ovih amandmana podrazumijeva niz drugih aktivnosti na daljem administrativno-pravnom uređenju KS, od donošenje zakona o lokalnoj samoupravi, pripadnosti javnih prihoda, imovini Kantona, do usklađivanju zakona Kantona i Grada i drugo. Skoru realizaciju gore navedenih aktivnosti najavio je resorni ministar, Mario Nenadić.

Radna grupa, imenovana na prijedlog gradskih i općinskih struktura trebala bi završiti pripremu i usaglašavanje teksta Prednacrta zakona o lokalnoj samoupravi, i pripremiti njegov nacrt, u naredna 2 mjeseca.

Nakon konstruktivne rasprave donesen je niz zaključaka. Radna grupa, imenovana na prijedlog gradskih i općinskih struktura, usaglasit će tekst Prednacrta zakona o lokalnoj samoupravi i pripremiti njegov nacrt. Rok za pripremu propisa je 60 dana. U tom periodu, radna grupa i druge strukture će pripremiti i pregled drugih paralelnih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja, te drugih zakonskih i podzakonskih akata koje će biti neophodno donijeti da bi se zakon o lokalnoj samoupravi mogao implementirati kada stupi na snagu.

(Mario Nenadić, ministarstvo pravde i uprave KS, 12.12.2017.)

Osim usklađivanja legislativnih procesa, potrebno je urediti i način servisiranja međunarodnih kreditnih obaveza te uspostaviti mehanizme prenosa nadležnosti sa jednog nivoa vlasti na drugi.

Istinomjer će pratiti da li će radna grupa u najavljenom roku pripremiti gore navedeni propis, te realizovati ostale najavljene aktivnosti.

 

(Istinomjer.ba)

Dosljedan stav i pogrešna saznanja

Zakon o akcizama BiH usvojen je na prošlosedmičnoj maratonskoj sjednici PD PSBiH. Za usvajanje ovog Zakona glasala su...

SNSD: Nešto ću ti reći ako nisi ljut…

Na sinoćnjoj burnoj sjednici Predstavničkog doma PS BiH, na kojoj je usvojen set Zakona o akcizama, ponovo smo bili svjedoci nedosljednog stava i odnosa poslanika SNSD-a prema predsjedavajućem...


Prvi registar osoba osuđenih za krivična djela protiv polnog integriteta i iskorištavanja djece u RS

Krivični zakoni u BiH imaju mnogih manjkavosti kada je u pitanju prevencija i osiguranje zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, kao i sprečavanje osoba koje su pravosnažno...