Jednošalterski sistem registracije preduzeća u FBiH ni na pola puta

Premijer FBiH, Fadil Novalić najavio je ubrzanje i pojednostavljenje procedura za registraciju preduzeća u FBiH još prilikom preuzimanja mandata u martu 2015. godine.

Dodatno moramo ubrzati i pojednostaviti proceduru za registraciju preduzeća, te ponuditi posebne olakšice, da bismo stimulisali inkluziju mladih osoba u privredne tokove.

(Fadil Novalić, 31.03.2015.)

Rok za uspostavu jednošalterskog sistema prema Akcionom planu za provedbu Reformske agende za FBiH je bio juni 2016. godine, a Istinomjer je o kašnjenju na provođenju ove mjere pisao i u oktobru prošle godine.  

Nakon što je ovaj rok prošao Vlada FBiH se u pismu namjere MMF-u za prošireni aranžman koji je i odobren, ponovo obavezala da će provesti navedenu mjeru.

U konsultacijama sa Svjetskom bankom, unaprijedit ćemo propise koji reguliraju oblast poslovanja, uključujući uvođenje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH s ciljem uspostavljanja elektronske registracije putem interneta kako u Federaciji BiH tako i u Republici Srpskoj, istovremeno usklađujući proces registracije u oba entiteta.

Zahtjev za odobravanje proširenog aranžmana, septembar 2016.

Vlada FBiH održala je u petak, 04. maja, tematsku sjednicu na kojoj se govorilo o uspostavi jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, a na njoj je usvojen i izvještaj interresorne radne grupe zadužene za njegovo uspostavljanje.

U izvještaju koji je objavljen nakon sjednice Vlade FBiH navodi se kako je “prema rokovima Akcionog plana za uspostavljanje jednošalterskog sistema od 42 aktivnosti koje su trebale biti realizirane do današnjeg dana ispunjeno je 18 ili 42,82 posto planiranih aktivnosti.”

S obzirom da je jednošalterski sistem poslovanja trebao zaživjeti u FBiH još prije dvije godine, a da je provedeno manje od pola mjera potrebnih za njegovo uspostavljanje, Istinomjer će i obećanje premijera Novalića sa početka njegovog mandata ocijeniti kao neispunjeno. Pošto je do kraja mandata Vlade FBiH ostalo tek pet mjeseci biće teško ostvariti zacrtani cilj.

(Istinomjer.ba)

BiH još uvijek bez provedbenih propisa za uvođenje 4G/LTE mreže

Bosna i Hercegovina jedina je država u Evropi koja nije dobila 4G mrežu. Posljednjih godina svjedočili smo mnogim...

Nakon isteka “maksimalnih sedam” dana, migranti i dalje bez smještaja

Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu ne jenjava, te je u pravcu rješavanja nagomilanih problema, ministar sigurnosti u Vijeću ministara BiH, Dragan Mektić  05.07.2018. godine najavio novi...Kasni uspostava registra zaposlenih na Budžetu RS

Usvajanjem Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, krajem prošle godine, stvorene su pretpostavke za preciznije i efektivnije praćenje broja zaposlenih u...