Ismir Jusko: BiH će imati najsavremeniju digitalizaciju u regiji

Ministar prometa i komunikacija BiH, Ismir Jusko, najavio je da će Bosna i Hercegovina konačno preći sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju, dobiti 4G mrežu i početkom 2018. godine zauvijek ugasiti analogni signal.

Mi smo u rekordnom roku završili i spremili sve preduvjete za puštanje testnog signala. Testni signal je pušten prije tri mjeseca, pokazao se izuzetno dobro na terenu. Odmah, u međuvremenu smo počeli sa pripremanjem, sa administrativno tehničke strane, za raspisivanje međunarodnog tendera. Prošle sedmice na Vijeću ministara usvojena je zadnja tačka u kojoj smo tražili dodatna sredstva da bismo išli na DVB-T2, što je najmoderniji sistem digitalizacije, svakako smo zakasnili za onaj stari. Provođenjem tog sistema digitalizacije mi ćemo imati vjerovatno najsavremeniju digitalizaciju u regiji.

Čekamo sada da se dobiju zaključci sa VIjeća ministara, koji bi trebali doći već u toku ove sedmice Nakon toga raspisujemo međunarodni tender, nakon toga nabavka opreme i već do polovice ove godine, već od maja mjeseca pa do kraja godine ide instaliranje opreme širom BiH.

Ministarstvo prometa i komunikacija je u završnoj fazi kada je u pitanju politika sektora koja je preduslov da bi razvili 4G mrežu i nama je cilj da početkom 2018. godine zauvijek ugasimo analogni signal u BiH. Moramo biti iskreni i reći da sigurno idemo ispred svih rokova kada je u pitanju ovaj rad.


(Ismir Jusko,
10.02.2017.)

Vijeće ministara BiH je, na sjednici održanoj 23.05.2017.godine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa i ministra Ismira Juske, usvojilo Politiku sektora elektronskih komunikacija u BiH za period 2017-2021. godine i Akcioni plan za provođenje politike.

Ovim smo ispunili i obećanje dato na nedavnom sastanku sa direktorima telekom operatera u BiH. Konačnim usvajanjem Politike, telekom operaterima u BiH širom se otvaraju vrata za uvođenje 4G mreže. Sada je sve na njima.

( Ismir Jusko, 23.05.2017.)

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je 16.03.2017. godine raspisalo međunarodni tender za javnu nabavku digitalnih mikrotalasnih linkova javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini. Dakle, okončana je prva i započela druga faza digitalizacije, od ukupno tri.

Treća faza digitalizacije podrazumijeva ispitivanje pokrivenosti teritorije digitalnim signalom te nabavku potrebne opreme za digitalno pokrivanje i preostalih nepokrivenih dijelova teritorije BiH. Potencijalni ponuđači na tender se mogu javiti u narednih 40 dana, nakon čega će se vrednovati pristigle ponude i odabrati najbolji ponuđač. Posao, isporuke, montaže i puštanja u rad kompletne opreme trebao bi biti završen u prvim mjesecima 2018. godine.

(Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 16.03.2017.)

Jedna od obaveza Ministarstva komunikacija i prometa BiH bila je, da u saradnji sa RAK-om, izradi Prijedlog odluke o usvajanju minimalnih tehničkih uvjeta koje TV prijemnici moraju ispunjavati za prijem signala u DVB-T2 standardu, a rok za dostavljanje Prijedloga Odluke o tome (Vijeću ministara BiH, radi razmatranja i usvajanja) bio je 31.03.2017.godine.

Prema odgovoru koji je Istinomjer dobio od Ministarstva, dokument Minimalni tehnički uvjeti za prijemnike DVB-T2 (od strane RAK-a) je izrađen. Međutim, Odluka ministarstva je još uvijek u fazi pripreme, i dostavljanje iste Vijeću ministara je prolongirano.

Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine je u suradnji sa svim većim proizvođačima i dilerima elektroničke opreme u Bosni i Hercegovini izradila dokument Minimalni tehnički uvjeti za prijemnike DVB-T2 u Bosni i Hercegovini, te isti dostavila Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Postupajući sukladno propisanoj proceduri, Ministarstvo je u fazi pripreme prijedloga Odluke o usvajanju minimalnih tehničkih uvjeta za prijemnike DVB-T2 u Bosni i Hercegovini, pribavljanju mišljenja nadležnih institucija, te u konačnici ovaj predmet će biti upućen na razmatranje i usvajanje na jednu od sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, 14.04.2017.)

Istinomjer će i dalje pratiti da li će se ispoštovati najavljeni rokovi za prelazak sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuznu frekvenciju, kao i ispunjenost obećanja o uvođenju 4G mreže.

(istinomjer.ba)

Kantonalna televizija TVSA uskoro dobija tumača znakovnog jezika

Nakon nedavno održanog sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo, Maria Nenadića sa direktorom JP Televizija...

Predsjednička pomilovanja u entitetima

Rekorderi po broju pomilovanja u Federaciji BiH su Vladimir Šoljić i Ejup Ganić. Kada su u pitanju pomilovanja u Republici Srpskoj, najdarežljiviji su bili Mirko Šarović i Dragan Čavić. Živko Budimir...


I Skopljaković se predomislio-neće biti kandidat za Predsjedništvo BiH

Početkom maja ove godine, predsjednik Hrvatske stranke, Božo Skopljaković odlučno je najavio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Početkom maja ove godine,...