Imena potencijalnih prinudnih upravnika GRAS-a nisu saopštena prošle sedmice

Svjedoci smo mnogobrojnih problema s kojima se JKP GRAS godinama susreće, ali i građani/ke koji su korisnici istog. Prosječni mjesečni gubitak GRAS-a je 2.793.598,00 KM, a Vlada KS dugo je najavljivala poduzimanje mjera za ozdravljenje ovog preduzeća. Premijer Konaković je najavio da će kadrovske komisije SDA, u toku prošle sedmice, dostaviti imena za privremenog upravnika u JKP GRAS, ukoliko Skupština KS usvoji Zaključak, odnosno da saglasnost za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP GRAS.

Skupština je zasjedala, prihvaćene su privremene mjere, odnosno postavljanje prinudnog upravnika, međutim, imena nisu dostavljena ni saopštena javnosti.

Obaveza (budućeg) imenovanog privremenog upravnika prema usvojenom Zaključku, trebala bi biti, da u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS, u roku od 30 dana, od dana usvajanja Zaključka, Skupštini KS dostavi prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „Gradski saobraćaj“ na razmatranje i usvajanje.

Kao i obično, premijer se ogradio od djelovanja Vlade KS po ovom pitanju, i “lopticu” prebacio na stranački teren.

Vlada neće predložiti stečajnog upravnika u GRAS-u, jer je to posao stranke. Prinudnog upravnika treba predložiti SDA. Ja se zbog nekih stranačkih rješenja bunim jer smatram da nisu dobra, a kojeg će kandidatata predložiti SDA za prinudnog upravnika, Vlada o tome ne odlučuje, ali će to ocijeniti kada dobijemo konkretno ime.

(Elmedin Konaković, 24.05.2017.)

Kao i u slučaju problema u ViK-u, Konaković sa informacijama i Zaključcima Vlade KS, prvo ide u SDA, da se “buni” umjesto da o tome diskutuje u institucijama koje su za to predviđene i zadužene.

Imena “podobnih” kandidata, koji pretenduju na mjesto prinudnog upravnika GRAS-a, nisu dostavljena u najavljenom roku, nego smo ponovo čuli “za sedam dana”, zbog čega premijer Konaković od Istinomjera dobija ocjenu neispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu...

Vanjska politika BiH od sada u okviru usvojene Strartegije

“Ne možemo vanjsku politiku voditi od danas do sutra i korigirati neke odnose”. Problemi u vanjskopolitičkom djelovanju Bosne i Hercegovine evidentni su i postoje od samog potpisivanja...


Nova obećanja borcima

Proteklih dana svjedočili smo borbi bivših pripadnika Armije R BiH za svoja prava. Iako boračka populacija nema jedinstveno mišljenje i stav oko mnogih pitanja, većina se slaže da demobilisani borci...