Hoće li naredna generacija imati jedan udžbenik za jedan predmet?

Jedan od problema sa kojim se roditelji i djeca u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo susreću početkom svake školske godine je izbor udžbenika za svaki od predmeta. Konfuzija koja se stvara velikim brojem odobrenih udžbenika od strane Federalnog ministarstva obrazovanja a za svaki predmet pojedinačno, čini se da je konačno na putu da postane prošlost.

Naime, još aprila 2015. godine, nakon dobijene informacije o rezultatima projekta “Jedan predmet jedan udžbenik” unutar kojeg su učenici Prve bošnjačke gimnazije proveli istraživanje na tu temu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Elvir Kazazović između ostalih sistemskih mjera najavio je i odobravanje jednog udžbenika za jedan predmet.

Dvije i pol godine kasnije, ministar Kazazović u svojoj izjavi od 05.01. 2018. godine kaže:

Trenutna praksa u KS koju sam zatekao je da predmetni nastavnici pojedinačno preporučuju koji će biti udžbenik na osnovnu onoga što mu se sviđa. Mi želimo da se većina, na primjer nastavnika matematike, opredijeli koji je to udžbenik najbolji i da se taj koristi u nastavnom procesu četiri godine…

Elvir Kazazović, 05.01.2018.

Ministar Kazazović najavio je konkretizovanje ovog obećanja kroz najavu usvajanja Nacrta zakona o udžbenicima.

Zakon se ubrzo nakon ove najave i našao na dnevnom redu 37. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj je i usvojen. Njime je između ostalog predviđeno da se izabrani udžbenik koristi četiri godine uz mogućnost promjene nakon isteka tog roka. U uži izbor bi ulazila dva udžbenika koja su prošla kompletnu proceduru a nastavnici će učestvovati u odluci o tome koji udžbenik je najbolji za korištenje.

Ovo pokazuje opredijeljenost ovog ministarstva da sadržaj u udžbenicima bude kvalitetniji. Zakon donosi i rješenje o formiranju cijena udžbenika. Ranije se desilo da kod javnih nabavki, kada smo nabavljali besplatne udžbenike, izdavačke kuće koje znaju da će biti izabrane, naplaćuju te udžbenike po čak dvostruko višoj cijeni. Odluku će donijeti komisija koju će činiti predstavnik ministarstva, izdavača i članovi za zaštitu tržišnog takmičenja.

Elvir Kazazović, 31.01.2018.

Ministar je  dodao daovo neće iziskivati dodatna sredstva niti nova upošljavanja“, te pozivao sve zainteresovane da učestvuju u raspravi koja će trajati 60 dana.

Istinomjer će sa pažnjom pratiti da li će obaćanje ministra Kazazovića biti ispunjeno i ovaj veoma bitan zakon usvojen, kao i to da li će i u kojem obliku predloženi Nacrt doživjeti izmjene.

(istinomjer.ba)

 

 

 

Na jesen počinje gradnja katoličke kapele na groblju u Bosanskom Petrovcu

Tokom posjete banjalučkog biskupa Franje Komarice opštini Bosanski Petrovac upriličene 19.05.2017. godine, načelnik ove...

Nastavlja se proširenje vrelovodne mreže u Lukavcu

Još 2017. godine počelo se sa provođenjem aktivnosti u cilju  finansiranja, proširenja i rekonstrukcije vrelovodne mreže u Lukavcu, te su iste nastavljene i u tekućoj, 2018. godini. Još 2017....Vlada RS odgovorila na dodatna pitanja iz Upitnika EK

Nakon što je Bosna i Hercegovina predala odgovore na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije (EK), u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, 20. juna ove godine BiH je dobila i...