Helez zna odgovor na pitanje o kojem članstvo SDP-a tek treba da se izjasni

I pored toga što će tek nakon referenduma, te odgovora članstva na pitanje “Da li smatrate da SDP BiH treba da predloži kandidata za člana Predsjedništva BiH?” SDP BiH znati hoće li imati kandidata za člana Predsjedništva BiH i ko će to eventualno biti, Zukan Helez je već ponudio neke odgovore.

Na vanrednoj press-konferenciji SDP-a BiH, održanoj danas, 14.05.2018. godine, na molbu novinara “da prokomentira navode u medijima…vezano za referendum i da se ne može održati vezano za CIK…”, Zukan Helez, potpredsjednik SDP-a BiH između ostalog je izjavio:

Pretpostavljam, mislite na referendum oko izbora za kandidata za člana Predsjedništva BiH ispred SDP-a…Mi ćemo prijaviti, imat ćemo kandidata, a na referendumu ćemo kazati koji je to kandidat, imenom i prezimenom…

Zukan Helez, 14.05.2018.

Na mogući problem koji bi SDP BiH mogao imati kada je u pitanju rok za podnošenje prijave za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata, koji ističe 25.05.2018. godine, skrenuo je pažnju i član SDP-a BiH, Svetozar Pudarić:

Datum koji je određen za objavu rezultata i utvrđivanje da li SDP BiH ima kandidata je dva dana nakon isteka roka za predaju zahtjeva za ovjeru političke partije za izbore. Tako je utvrdila Centralna izborna komisija u članu 2. Uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Opće izbore u BiH, koji će se održati u nedjelju 07. oktobra 2018. godine…Rok za sve to ističe 25. maja 2018. u 16.00 sati. Kako je moguće podnijeti sve što treba ako SDP, slijedom odluke Glavnog odbora, do tog roka neće znati da li ima kandidata za člana Predsjedništva. To znači ili da će neko morati prekršiti odluku Glavnog odbora i donijeti referendumsku odluku sam, ili da SDP BiH neće imati kandidata za člana Predsjedništva jer će odluku o tome donijeti po isteku propisanog roka. I u jednom i drugom slučaju postavlja se pitanje čemu onda referendum i kako se moglo destiti da je odluka Glavnog odbora u toliko neusaglašena sa pravilima koja je odredila Centralna izborna komisija.

Svetozar Pudarić, 13.05.2018.

Podsjećamo, Glavni odbor SDP-a BiH na sjednici održanoj 12.05.2018. godine donio je odluku o održavanju referenduma na kojem će članovi ove stranke imati priliku da odgovore na referendumsko pitanje koje glasi: “Da li smatrate da SDP BiH treba da predloži kandidata za člana Predsjedništva BiH?”

Predsjenik Glavnog odbora SDP-a BiH, Saša Magazinović pojašnjavajući referendumsko pitanje, ciljeve, te važnost referenduma naglasio je slijedeće:

Odgovara se za „Za“ i „Protiv“. Ukoliko je zaokruženo “Za” molimo da upišete ime osobe za koju smatrate da je u ovom trenutku najbolji kandidat SDP BiH za člana Predsjedništva…Odluka donesena na referendumu je obavezujuća za sve organe, organizacije, pa samim tim i članove… Dogovor o tome da će glas članova biti konačni stav SDP-a je nešto što je unaprijed prihvaćeno od strane svih članova rukovodstva i svih eventualnih kandidata. Referendum će biti valjan ako na njega izađe najmanje pola od broja upisanih članova i ako se na referendumsko pitanje izjasne sa “za”.

Saša Magazinović, 12.05.2018.

Magazinović je dodao da će se referendum održati od 24. do 26. maja. Dan poslije 27. maja bit će održana Konvencija u Sarajevu na kojoj će biti saopćeni rezultati i eventualno predstavljen kandidat za člana Predsjedništva BiH u ime SDP BiH.

Iz izjave Saše Magazinovića jasno je će SDP BiH tek nakon referenduma znati da li će imati svog kandidata za člana Predsjedništva BiH na predstojećim opštim izborima. Također, u zavisnosti od rezultata na to pitanje, zavisit će i to da li će SDP BiH na referendumu, kako Zukan Helez navodi, “kazati koji je to kandidat, imenom i prezimenom”.

Obzirom na usvojeno referendumsko pitanje i obrazloženje koje je iznio predsjednik Glavnog odbora SDP-a BiH, Saša Magazinović, izjavu potpredsjednika SDP-a BiH, Zukana Heleza Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

(isitnomjer.ba)

 

Parlamentarni angažman i ostvarena zarada

Kandidat Naše stranke za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Boriša Falatar, u jednom od svojih nedavnih...

Ruska Federacija nije “progledala kroz oči” zloupotrebama prilikom izvoza jabuka iz BiH

U vezi zloupotreba prilikom uvoza jabučastog voća iz Bosne i Hercegovine u Rusku Federaciju koje Ivanić pominje, podsjećamo da je Ruska Federacija obavijestila Upravu za zaštitu zdravlja bilja BiH da...Kontinuitet stavova Kasumovića po pitanju zaduživanja BiH kod MMF-a

U jednoj od debatnih emisija koja se emitovala u sklopu predizborne kampanje za Opšte izbore 2018. godine, gostujući u svojstvu kandidata za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Fuad...