Federalni zavod za statistiku ne registruje promjene u firmama koje zapošljavaju manje od 10 radnika

Vlada Federecije BiH,  predvođena premijerom Fadilom Novalićem, pohvalila se podacima da je 2016. godina u kojoj se bilježi najveća zaposlenost u zadnjih 10 godina, i da je tome doprinijela i federalna Vlada. Međutim, podaci nadležnih institucija o broju zaposlenih osoba u 2016. godini razlikovali su se u hiljadama i tako zbunili javnost. 

Istinomjer je istražio procese i trendove povećanja broja zaposlenih u Federaciji BiH, obzirom da se podaci Porezne uprave FBiH i Federalnog zavoda za statistiku znatno razlikuju za 2016. godinu.

Premijer FBiH Fadil Novalić pojasnio je zbog čega se brojke razlikuju:

Broj zaposlenih u FBiH mjere, znači, dvije institucije i otuda dolaze dva podatka. I odatle dolazi do lakog zbunjivanja i do lakog manipuliranja tim podacima. Broj zaposlenih, pravi broj zaposlenih mjeri Porezna uprava, jer ona ima obrasce prijave, znači  svakog uposlenog, od obrtnika, do onog koji je uposlen eto i u Poreskoj upravi, znači da kažem u državnoj službi. Znači, taj broj je 504 hiljade i povećan je za 20.700 u našem mandatu. To je najveći broj zaposlenih koji se bilježi u zadnjih deset godina….jedan drugi podatak koji zbunjuje je podatak iz Statistike, naše federalne statistike i on kaže da je to broj 461 hiljadu. Po tome smo zaposlili novih 16 hiljada. Dakle, postoji razlika koja zbunjuje…ali statistika ima različite metode, jer mjeri sva preduzeća koja imaju preko 10 uposlenih, jer su dužna da predaju statističke obrasce. Ovi drugi nisu. Tu su vam sve obrtnici, taksisti…drugi koji imaju manje od 10 ljudi… Zato se ta dva broja razlikuju.

(Fadil Novalić, TV1, 12.01.2017.)

Prema podacima Porezne uprave FBiH (kada se uvrste promjene nastale u oktobru i novembru 2016. godine) broj zaposlenih osoba iznosi 503.402, a prema Federalnom zavodu za statistiku taj broj je 463.731. Upitna je bila razlika od 39.671 zaposlene osobe.

Vezano za navedeno, nadležnim institucijama – Poreznoj upravi FBiH i Federalnom Zavodu za statistiku – uputili smo zahtjev za pojašnjenje metodologije koju koriste prilikom prikupljanja/ analiziranja / upoređivanja podataka o broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH. Na pitanje o tome zašto se podaci Porezne uprave FBiH o broju zaposlenih razlikuju od podataka koje je objavio Federalni zavod za statatistiku, iz PU FBiH su naveli da:

Odgovor na ovo pitanje treba tražiti od Federalnog zavoda za statistiku. Također, vanbudžetski fondovi i Federalni zavod za statistiku, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinose, bili su dužni unutrašnju organizacijsku strukturu usaglasiti sa poslovnim funkcijama propisanim ovim zakonom i osigurati odgovarajuće kapacitete za primanje i obradu podataka iz jedinstvenog sistema, pa je nejasno, kako tvrdite, da se podaci o broju zaposlenih u Federaciji razlikuju od podataka Porezne uprave.  

Isto pitanje uputili smo i Zavodu za statistiku FBiH, gdje su nam odgovorili:

Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade podataka mjesečnog statističkog istraživanja (Rad-1), koji pravne osobe popunjavaju na temelju propisanih evidencija. Istraživanjem su obuhvaćene pravne osobe svih vlasništva, tijela državne vlasti svih nivoa, ustanove i druge organizacije, koje imaju 10 i više zaposlenih. Podaci o zaposlenima u obrtu i srodnim djelatnostima preuzimaju se od Porezne uprave FBiH.

Dakle, podaci Porezne uprave FBiH i Federalnog zavoda za statistiku različiti su zbog drugačije metodologije obrade podataka. Federalni zavod za statistiku ne registruje promjene u firmama koje zapošljavaju manje od 10 radnika, što je za posljedicu imalo razliku u brojkama.

Za svoju izjavu, u kojoj pojašnjava nastalu razliku u brojkama, premijer Novalić dobija ocjenu istinito.

(Istinomjer.ba)

Elektronski dnevnici i dalje na čekanju

Nakon što je Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS, u prošloj školskoj godini, realizovalo pilot projekat...

Vlada FBiH neefikasna u ispunjavanju ciljeva iz Novalićevog ekspozea

Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić funkciju je preuzeo 31. marta 2015. godine, kada je pred Parlamentom FBiH pročitao i svoj ekspoze u kom je dao osnovne smjernice rada Vlade FBiH u proteklom...


Dok sporazum sa DNS-om kaže jedno, Dodik sada kaže drugo

Predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik jučer je u javnost iznio drugačiji stav po pitanju dijelova “Sporazuma o međusobnoj koalicionoj saradnji” potpisanog između SNSD-a, DNS-a i SP-a, od onoga kojeg je...