Federalni revizori po prvi put u posjeti budžetskim korisnicima

Iako bi revizija državnih institucija i javnih preduzeća trebala biti redovna i kontinuirana procedura, kako u Federaciji BiH, tako i cijeloj državi, to ipak nije slučaj. Federalni Ured za reviziju institucija najavio je da će u 2017. godini obaviti finansijsku reviziju korisnika budžeta FBiH (gradova, općina, zavoda, fondova, agencija, javnih preduzeća), a u vezi sa utroškom Budžeta za 2016. godini. Neke od institucija biti će revidirane nakon perioda od deset godina, a neke čak i po prvi put.

Od svih vrhovnih institucija za reviziju u BiH, Ured za reviziju institucija u FBiH ima najšire nadležnosti u smislu vršenja finansijske revizije, i to više od 2.000 subjekata.

(Ured za reviziju institucija, 29.03.2017.)

Bez obzira na pomenute ovlasti i obaveze, uvidom u Godišnji plan rada Ureda primjetno je da finansijska revizija nekih općina nikada nije vršena. Javnosti su također dobro poznati problemi sa javnim preduzećima poput ZOI 84, Đurđevik, Coming, a da se loše poslovanje prećutno odobrava dokazuje i činjenica da neka od ovih preduzeća, cijelu deceniju, ili nikada nisu posjećivali državni revizori.

Ako se uzme u obzir da revizija navedenih subjekata nije vršena deset godina ili više, odnosno nikada, ukupna nerevidirana sredstva iznose više od osam milijardi KM.

(Ured za reviziju institucija, 29.03.2017.)

U skladu sa planom za 2017. godinu, državni revizori trebaju da provjere, i o tome sačine prve (prethodne) Izvještaje o tome da li su budžetski korisnici i javna preduzeća namjenski utrošili sredstva od oko  4 milijarde KM iz federalnog budžeta za 2016. godinu, a do 30.09.2017. godine obavezni su sačiniti i konačne izvještaje.

Uvidom u objavljene Izvještaje može se zaključiti da revizori, za sada, izvršavaju najavljene i planirane obaveze. Do sada su revizori posjetili i javna preduzeća ZOI 84 i JU Coming, u kojima revizija nije izvršena čak 10 godina. Na pitanje da li će, u skladu sa dosadašnjom dinamikom rada, a prema Godišnjem planu i programu rada za 2017. biti izvršena revizija i sačinjeni konačni izvještaji za planirane 73 institucije do 30.09.2017., iz Ureda za reviziju odgovorili su nam da je

objava revizorskih izvještaja za 2016. godinu kontinuiran proces, koji je počeo početkom šestog mjeseca 2017. godine. Planirani rok u skladu sa Godišnjim planom i programom Ureda za reviziju, je 30.09.2017. godine.

(Mia Buljubašić, Viši revizor za međunarodnu saradnju i komunikacije, 28.07.2017.)

Istinomjer će pratiti da li će do navedenih rokova Ured za reviziju institucija FBiH, na čelu sa Generalnim revizorom Dževadom Nekićem, ispuniti svoje obaveze.

 

(Istinomjer.ba)

Grad Zenica dobija besplatan Wi-Fi

Gradonačelnik Grada Zenice, Fuad Kasumović, najavio je do kraja mjeseca augusta ispunjenje jednog od svojih...

Selma Ašćerić

Kolektivna ostavka SNSD-a

Jedna od političkih afera koja je u posljednje vrijeme potresla bh političku scenu bilo je i navodno falsifikovanje zaključaka, predsjedavajućeg skupštinske komisije za nadzor nad radom...

Selma Ašćerić

Selma Ašćerić

Selma Ašćerić

Prvo veliko ulaganje nakon Olimpijade 1984. godine

Planina Bjelašnica nekada je nosila epitet olimpijske ljepotice, a u posljednje vrijeme, osim što sve više liči na veliko gradilište ima probleme i sa vodosnadbijevanjem. Može se reći da je zadnjih...

Selma Ašćerić