Dunović je bio u pravu

Nakon što je Vlada FBiH usvojila Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, DF je napustio koaliciju sa SDA i HDZ u FBiH, a potpredsjednik FBiH, Milan Dunović, najavio je pokretanje apelacije pred Ustavnim sudom FBiH u vezi sa ovom Uredbom.

milan_dunovic

Kada je apelacija podnešena 09. juna prošle godine, iz Dunovićevog kabineta je saopšteno:

“Kao izvršno tijelo čiji je zadatak da prati situaciju u Vladi FBiH, te da svi doneseni pravni akti budu u skladu sa Ustavom FBiH, smatramo nužnim da Ustavni sud FBiH, kao nadležni sud za ovaj slučaj, odgovori na zahtjeve jer postoje ozbiljni argumenti da je predmetnom Uredbom povrijeđen Ustav FBiH te zakoni koji regulišu upravljanje privrednim preduzećima. Naime, potpredsjednik Federacije smatra da Uredba nije ispoštovala zakone koji regulišu nadležnosti federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te da su neustavno i nezakonito te nadležnosti prenesene na Vladu FBiH”

Podsjećamo, ministri DF-a su u vrijeme usvajanja sporne Uredbe najavili da će, ako se ona usvoji, tražiti od suda da poduzme privemene mjere kao i preispitivanje zakonitosti pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, uz krivično gonjenje svih onih koji su počinili nezakonitost.

Uredba je tada usvojena većinom glasova članova Vlade FBiH, a ovo preglasavanje ministara DF-a i usvajanje Uredbe bilo je “okidač” da Demokratska fronta napusti vladajuću koaliciju koju su činili sa SDA i HDZ-om BiH. Istinomjer je podnošenje apelacije Ustavnom sudu FBiH tada ocijenio kao ispunjeno obećanje.

Na sudski epilog čekalo se pola godine, a Ustavni sud FBiH je u utorak 19. januara ove godine odlučio da Uredba kojom se pravo imenovanja upravljačkih struktura u javnim kompanijama prebacuje s federalnih ministarstava na Vladu FBiH, nije u skladu s Ustavom FBiH.

S obzirom da je i Dunović prije pola godine tvrdio kako ova „Uredba nije ispoštovala zakone koji regulišu nadležnosti federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te da su neustavno i nezakonito te nadležnosti prenesene na Vladu FBiH“, Istinomjer će njegov stav nakon što je to i zvanično sudski potvrđeno, ocijeniti kao istinit.

(Istinomjer.ba)

Ratnički faktor u predizbornoj kampanji

U novembru prošle godine bili smo svjedoci negodovanja i riječi osude koje je lider SBB-a, Fahrudin Radončić uputio na...

Akcijski plan za zaštitu od poplava

Velike poplave koje su zadesile BiH 2014. godine pokazale su sve slabosti i nedostatke sistema za rano upozoravanje na elementarne nepogode. Do kraja 2017. godine, vlasti u BiH na svim razinama bile...


Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu liste prioriteta kada je u pitanju provođenje Reformske Agende. U oktobru 2016....