Državni zatvor i dalje na čekanju

Bosna i Hercegovina već godinama nema sistemski riješen problem smještaja zatvorenika i zatvorskih kapaciteta. Radovi na izgradnji budućeg državnog zatvora u sarajevskom naselju Vojkovići počeli su krajem jula 2014. godine, a uz rok za izgradnju od 24 mjeseca trebali su biti završeni do kraja 2016. godine.

Iz Ministarstva pravde BiH bilo je najavljeno da će rok biti ispoštovan.

Izgradnja državnog zatvora završava se prema planiranim rokovima, te očekujemo da ćemo do kraja godine imati izgrađenu visokosigurnosnu ustanovu za smještaj najtežih počinilaca krivičnih dijela.

(Marina Bakić, Ministarstvo pravde BiH, 03.05.2016.)

Zatvorski kapaciteti maksimalne sigurnosti koji bi iznosili 348 mjesta (od čega 298 za zatvorenike i 50 za pritvorenike), trebali bi rasteretiti entitetske zatvorske ustanove i riješiti probleme njihove pretrpanosti, ali i poboljšati resocijalizaciju počinitelja “lakših” krivičnih dijela.

Ovaj projekt je vrijedan 39,6 miliona eura, a najveći donator za njegovu realizaciju je EU, koja učestvuje sa 10,8 miliona eura. Ostatak sredstava osigurali su Ministarstvo pravde BiH, Kraljevina Švedska, Sjedinjene Američke Države, kao i Razvojna banka Vijeća Evrope putem kredita.

Izgradnja državnog zatvora ukupne površine 24.000 kvadratnih metara, kao najmodernijeg i najsigurnijeg u Europi, koji će osigurati i nova radna mjesta pompezno je najavljivana.

Planirano je zapošljavanje 250 osoba, među kojima će biti policajci, tehničko osoblje, administracija… Do sada su za izgradnju korištena isključivo donatorska i kreditna sredstva te je financijska konstrukcija u potpunosti osigurana.

Radove na izgradnji državnog zatvora izvodi češko-španjolski konzorcij OHL ŽS. Počeli su krajem srpnja 2014. godine, a rok za izgradnju je 24 mjeseca.

(Marina Bakić, Ministarstvo pravde BiH, 03.05.2016.)

Uz obezbijeđena velika finansijska sredstva za izgradnju zatvora, nadležni ipak nisu uspjeli riješiti administrativne probleme, a što su naveli kao razloge za neispunjenje datog roka za završetak izgradnje.

U jeku građevinske sezone, u maju 2016. godine, došlo je do neplanirane tromjesečne obustave radova, zbog sudskog spora potencijalnog izvođača elektroinstalacijskih radova i glavnog izvođača. Država kao investitor, odnosno Ministarstvo pravde, pretrpjelo je najveću štetu zbog obustave radova, iako nije bila strana u postupku i usprkos činjenici da je do tada dinamički plan radova bio u potpunosti zadovoljen.

(Marina Bakić, Ministarstvo pravde BiH, 11.02.2017.)

Svakako da su za podrobniju analizu činjenice kako su se “potencijalni” i “glavni izvođač “ elektroinstalacijskih radova našli u sudskom sporu, a sve nauštrb zastoja u izgradnji državnog zatvora, no evidentno je da rok nije ispoštovan.

Direktor Jedinice za izgradnju državnog zatvora Zoran Bašić rekao je da će zatvor biti otvoren na proljeće 2017. godine.

Državni zatvor u Vojkovićima, koji je trebalo da bude otvoren do kraja ove godine, zbog administrativnih problema biće otvoren na proljeće naredne godine.

(Zoran Bašić, 22.10.2016.)

S obzirom da do kraja 2016. godine nije bila završena izgradnja državnog zatvora, odnosno visokosigurnosne ustanove, obećanje Ministarstva pravde BiH ocjenjeno je kao neispunjeno.

Kraj maja je novi rok za završetak radova na državnom zatvoru. Istinomjer će i dalje pratiti ispunjenje ovog obećanja.

(Istinomjer.ba)

BiH još uvijek bez provedbenih propisa za uvođenje 4G/LTE mreže

Bosna i Hercegovina jedina je država u Evropi koja nije dobila 4G mrežu. Posljednjih godina svjedočili smo mnogim...

Nakon isteka “maksimalnih sedam” dana, migranti i dalje bez smještaja

Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu ne jenjava, te je u pravcu rješavanja nagomilanih problema, ministar sigurnosti u Vijeću ministara BiH, Dragan Mektić  05.07.2018. godine najavio novi...

Siguran prolaz za putnike/ce do Trebevićke žičare još nije osiguran

Nakon dvije decenije iščekivanja, Trebevićka žičara proradila je početkom aprila ove godine.  Stavljanje u rad Trebevićke žičare zasjenila je polemika o cijenama karata za istu, kao i informacija da...