Cvijanović: Ništa ja nisam rekla

Željka Cvijanović je, nakon sastanka sa Privrednom komorom RS na kome su razmatrane mjere Ekonomske politike Vlade RS, dala izjavu koja je izazvala ogromno nezadovoljstvo javnosti u Republici Srpskoj, a odnosila se na ukidanje zdravstvenog osiguranja za osobe koje su registrovane kao nezaposlene u Zavodu za zapošljavanje RS.

Samo dan kasnije, premijerka RS  pokušala je poreći da je rekla ono što je rekla:

Ovdje ne govorimo o ukidanju prava, ovdje govorimo da treba ukinuti prava onima koji su ih zloupotrebili i svakako to zahtijeva pojačanu ulogu kontrolnih organa i inspekcija prevashodno. I naravno da smo razumjeli poruku koju su nam ljudi rekli. Dakle,  nismo to prezentovali kao mjeru, uopšte nije bila mjera, o njoj se nije razgovaralo, niti je to bilo na dnevnom redu onog što je prezentovala Vlada, to smo čuli od samih privrednika.

Željka Cvijanović, 29.10.2015.

Izjavu Željke Cvijanović prenijelo je nekoliko televizija u RS, no uglavnom parcijalno i sa različitim “tumačenjima” izrečenog. Integralna izjava o ukidanju zdravstvenog osiguranja za nezaposlene glasila je ovako:

Ovde je sugerisano da se treba izvršiti apsolutno temeljita reorganizacija Zavoda za zapošljavanje, dobro izanalizirati u određena prava i vidjeti da li možda pravo, odnosno besplatno zdravstveno osiguranje koje se daje nezaposlenima, upravo biva stimulans za sivu ekonomiju.

Znamo da mnogi ljudi bivaju, dakle, prijavljeni kao nezaposleni, dobijaju zdravstveno osiguranje, rade, dobijaju određena primanja od poslodavaca koja nigdje nisu prijavljena, i nema potrebe da ih prijavljuju kad oni već imaju zdravstveno osiguranje, a previše su mladi da bi vodili računa da im treba i neko penziono osiguranje.

Kad vi dođete i kažete u javnosti da se ukine, recimo, primjera radi, ako do toga dođe, da se ukine zdravstveno osiguranje za nezaposlene, kako će to izazvati… zato što je nepopularno, izazvaće strašnu reakciju. A kad pogledate da dajete 50 ili 60 miliona za tako nešto, umjesto da usmjerite u zapošljavanje… Znate vi koliko ljudi može da se zaposli na osnovu toga?

Željka Cvijanović, 28.10.2015.

Jasno je da u ovoj izjavi nije bilo ni pomena o “pojačanim inspekcijskim kontrolama”, kako je Cvijanović kasnije ustvrdila, već je premijerka RS razmatrala ideju o ukidanju zdravstvenog osiguranja za nezaposlene u cjelosti. Iako je tačno da se o ovome nije govorilo kao o mjeri koju je predložila Vlada, sama premijerka sugerisala je da je “besplatno zdravstveno osiguranje” potencijalni generator sive ekonomije i da bi se njegovim ukidanjem mogla obezbijediti sredstva koja bi se “usmjerila u zapošljavanje”.

Ni u pokušaju da se “opere” od ove izjave Željka Cvijanović nije pokazala ništa viši nivo socijalne osjetljivosti, niti razumijevanja realne situacije u kojoj se nalaze osobe koje rade “na crno”:

Pa pazite, eventualno rješenje svakako jeste da pojačate kontrolu i da one koji zloupotrebljavaju to pravo smaknete sa evidencije biroa za nezaposlene, zato što oni jesu zaposleni, dakle, i primaju negdje platu. Samo njihov poslodavac je, dakle, preskočio svoju obavezu da uplaćuje u skladu sa zakonom one obaveze pripadajuće. A očito da taj pojedinac koji je radnik nije se izborio dovoljno za svoja prava i nije ukazao tom poslodavcu da on mora da bude prijavljen.

Željka Cvijanović, 29.10.2015.

Nije nikakva novost da se radna prava u BiH ne poštuju i da poslodavci ne prijavljuju radnike/ce kako bi smanjili troškove poslovanja, iako time direktno krše zakon. No, predstavljanje “rada na crno” kao krivice “radnika koji se nije izborio dovoljno za svoja prava” je nešto što se zaista rijetko čuje – vjerovatno zato što nema mnogo onih koji bi se usudili okriviti radnike za pristajanje na nepovoljne uslove rada u državi koja je prva po nezaposlenosti u Evropi.  

(istinomjer.ba)

Predložene izmjene člana 383. Krivičnog zakona FBiH nisu identične Krivičnom zakonu Republike Hrvatske

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Elvir Karabajić komentarišući usvajanje...

Penzije u RS ipak neće zabilježiti rast od 20%

Premijerka RS, Željka Cvijanović najavila je povećanje penzija u ovom entitetu za 2,5% već od narednog mjeseca, te je istakla kako će ukupno povećanje penzija nakon toga iznosti 20% u aktuelnom...


Vrtić “Razigrani dani”

U oktobru prošle godine, Općinsko Vijeće Centar donijelo je Odluku o izgradnji poslovnog objekta u Ulici Patriotske lige, u okviru kojeg će biti i vrtić - Razigrani dani. Skupština KS dala je tada...