Neistine o migrantima

Migrantska kriza kao neiscrpan izvor neutemeljenih i neistinitih...

Obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja

Vlada KS nije potpisala sporazum sa prosvjetnim radnicima/cama u...


Za poticaje u poljoprivredi, Ze-do kanton planira izdvojiti 200 000,00 KM više nego prošle godine

U skladu sa usvojenim Programom utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, u tu svrhu za tekuću godinu planirano je 3 000 000,00 KM, što je za...