BiH na korak do članstva u Svjetsku trgovinsku organizaciju

Posljednjih nekoliko godina Bosna i Hercegovina nastoji izboriti članstvo u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO), a što sa sobom donosi niz beneficija kada je u pitanju plasman domaćih roba na tržišta zemalja članica WTO-a. Dugotrajan proces pristupanja BiH u WTO posljedica je teških pregovora, koji bi uskoro mogli ugledati svoj sretan kraj, ako je suditi po najavama iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. 

Ruska Federacija uključila se u pregovore o pristupu tržištu 2015. godine i to sa obimnim zahtjevima vezano za carinske koncesije i pristup tržištu usluga. Ovo je dodatno otežalo završetak pregovora, koji su još uvijek u toku. Sa Ukrajinom je nedavno postignut dogovor, a očekivanja su da će do ljeta biti zaključen dogovor i sa Brazilom i Rusijom.

Pregovori s Rusijom oko članstva BiH u WTO teku predviđenom dinamikom i vjerujemo u uspješan završetak. Početkom februara u okviru WTO sekretarijata vodit ćemo završene pregovore s Ukrajinom i Brazilom.

(Mirko Šarović, 20.04.2017.)

Neposredno pred odlazak na posljednju, nedavno održanu “rundu” ženevskih pregovora, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović izjavio je da je BiH napravila veliki progres u ispunjavanju uslova za članstvo.

Očekujem finalizaciju sa Ukrajinom i Brazilom jer smo vrlo blizu dogovora.

(Mirko Šarović, 06.02.2018.)

Pregovarački tim BiH, na čelu sa Šarovićem, po povratku sa završnih pregovora za članstvo u WTO saopštio je javnosti da su pregovori bili uspješni i da je BiH korak bliže članstvu u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Od dva koraka na ovim pregovorima jučer u Ženevi, učinili smo prvi korak i zaista smo blizu članstva u WTO. To znači da smo završili pregovore o pristupu tržištu sa Ukrajinom, što je značajan pomak. Bosni i Hercegovini kao prepreka ostaju još pregovori sa Rusijom, sa kojom smo završili pola posla, obzirom da smo se usaglasili po pitanju pravila, odnosno odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, odnosno mogućnosti da u BiH ruske kompanije mogu da prodaju i da bude označeno gorivo sa većim kvalitetom (…) dobili smo podršku za prijem Bosne i Hercegovine od svih vodećih sila.

(Mirko Šarović, 08.02.2018.)

Ako je suditi prema izjavi ministra Šarovića, do kraja marta bi trebali da se završe pregovori sa Rusijom i Brazilom, obzirom da je “zakonodavni dio” završen. Sa Brazilom je ostala sporna “samo jedna tarifna linija”, a radi se o iskoštenom pilećem mesu. I pregovori sa Rusijom su na pola puta, obzirom da su usaglašena pitanja kvaliteta tečnih naftnih goriva, odnosno data mogućnosti da ruske kompanije u BiH mogu prodavati gorivo sa oznakom “većeg kvaliteta“.

Kada u martu, a uvjereni smo da će se to desiti, završimo bilateralne pregovore, neophodno nam je najmanje tri mjeseca tehničkih priprema sa administracijom WTO kako bi BiH u junu, prije godišnjih odmora, bila primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

(Mirko Šarović, 08.02.2018.)

Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te dobio odgovor kako su bilateralni pregovori o pristupu tržištu sa Brazilom i Ukrajinom, u okviru pregovora za pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) u završnoj fazi.

Bilateralni pregovori u oblasti roba su završeni, Bosna i Hercegovina je Ukrajini dostavila liste dogovorenih koncesija za poljoprivredne (AG) i ne-poljoprivredne proizvode (Non-Ag) na finalnu tehničku verifikaciju. U oblasti usluga, Bosna i Hercegovina je dostavila finalnu ponudu i obrazloženja za preostala otvorena pitanja u slijedeća tri pod-sektora usluga (Pravne usluge- CPC 861; i Prateće usluge u poljoprivredi, lovu i šumarstvu- CPC 881 i Prateće usluge u ribolovu –CPC 882). Pozitivan odgovor Ukrajine se očekuje u narednih nekoliko sedmica, kao i dogovor o terminu potpisivanja bilateralnog Protokola.

Bosna i Hercegovina je Brazilu dostavila finalnu ponudu u oblasti poljoprivrednih proizvoda. Pozitivan odgovor Brazila se očekuje do kraja naredne sedmice. U toku je takođe tehnička verifikacija dogovorenih carinskih koncesija za ne-poljoprivredne proizvode (Non-Ag), nakon čega se očekuje dogovor o terminu potpisivanja bilateralnog Protokola.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, 13.04.2018.

U slučaju Rusije, kako kažu iz resornog ministarstva trenutno je u fokusu pregovora pitanje kvaliteta tečnih naftnih goriva koja se mogu plasirati na tržište Bosne i Hercegovine.

Iako ovo pitanje nije predmet bilateralnih pregovora o pristupu tržištu i kao takvo je trebalo da bude sastavni dio pregovora o pitanju usaglašenosti zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa međunarodnim trgovinskim pravilima uspostavljenim u okviru Svjetske trgovinske organizacije, koji su vođeni na multilateralnom planu i završeni još 2013. godine, Ruska Federacija je zbog interesa Gazproma ovom pitanju dala prioritet.

U cilju rješavanja ovog pitanja, Bosna i Hercegovina je pripremila nacrt nove Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Ruskoj Federaciji dostavljen je tekst njene finalne verzije, koji prema našem mišljenju u potpunosti zadovoljava sve zahtjeve Ruske Federacije, uključujući: (i) obavezujuću primjene važećih BAS EN standarda; (ii) mogućnosti plasmana kvalitetnijeg goriva na tržištu BiH; (iii) mogućnost njegovog adekvatnog označavanja u skladu sa važećim standardima i dopunskog označavanja tzv.„komercijalnim nazivom“ goriva; (iv) mogućnost dodavanja aditiva u toku proizvodnje, transporta i skladištenja; (v) usklađivanje i stavljanje van snage odredbi svih važećih propisa u ovoj oblasti, na nivou BiH i entiteta.

U skladu s tim, očekuje se pozitivan stav Ruske Federacije po pitanju teksta dostavljenog Nacrta odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, čijim usvajanjem bi ovo otvoreno pitanje bilo rješeno.

Kada su u pitanju bilateralni pregovori o pristupu tržištu sa Ruskom Federacijom u oblasti roba i usluga, u ovom trenutku se još uvijek očekuje ruski stav na ponude Bosne i Hercegovine za robe i usluge, koje su bile predmet prethodnog kruga pregovora u februaru. Finalizacija bilateralnih pregovora o pristupu tržištu sa Ruskom Federacijom je planirana za početak maja, u vrijeme održavanja sjednice Generalnog vijeća WTO-a.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, 13.04.2018.

Istinomjer će pratiti da li će BiH do ljeta postati članica Svjetske trgovinske organizacije. Za sada ministar Mirko Šarović dobija ocjenu radi se na tome.

 

(Istinomjer.ba)

Renoviranje i rekonstrukcija Bosanskog narodnog pozorišta Zenica

Iz gradskog budžeta Grada Zenice izdvojeno je 80.000 KM za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije Bosanskog...

Kadrovi SNSD-a zaslužni su za trasiranje NATO puta

Komentirajući političku svakodnevnicu u Republici Srpskoj, koja se često svodi na protivljenje NATO integracijama od strane aktuelne vlasti u RS, potpredsjednica SDS-a i zastupnica u PSBiH,...


“Zloupotreba u predizbornoj kampanji” krivac za neaktiviranje MAP-a?

Šta tačno Dragan Čović podrazumijeva pod “zloupotrebom u predizbornoj kampanji”, nejasno je, ali ono što je javnosti odavno poznato su jasni i nedvosmisleni stavovi zvaničnika NATO kada je riječ o...