Banja Luka: Renoviranje Studentskog centra “Nikola Tesla”

Sredinom decembra prošle godine olujni vjetar oduvao je krov banjalučkog Studentskog centra “Nikola Tesla”. Nakon toga, studenti su se rasporedili po funkcionalnim paviljonima, a u domu je zavladalo vanredno stanje. Vlada RS, na 161. sjednici, odlučila je sanirati nastalu štetu te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede oko 2,5 miliona KM za sanaciju Studentskog Centra. U skladu sa zaključkom Vlade RS, provedena je tenderska procedura i danas je konačno potpisan ugovor o sanaciji dva paviljona oštećena tokom nevremena.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sanaciji Javne ustanove Studentski centar ”Nikola Tesla” Banja Luka – Paviljon I sa restoranom, Paviljon II i vanjsko uređenje. Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za sanaciju Paviljona I sa restoranom, Paviljona II i vanjsko uređenje, u iznosu od 2.562.548,15 KM bez PDV. Zadužuje se i  Studentski centar ”Nikola Tesla”, Banja Luka, da provede postupak naplate štete po osnovu osiguranja imovine, te da sa naplaćenim iznosom štete učestvuje u finansiranju sanacije objekata Studentskog centra. Zadužuje se rukovodstvo Studentskog centra ”Nikola Tesla”, Banja Luka, da uporedo sa postupkom sanacije provede postupak legalizacije Paviljona 1 i Paviljona 2. Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da provedu postupak nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, uvažavajući krajnju hitnost postupanja. Zadužuje se Republička direkcija za obnovu i izgradnju da obezbijedi potrebnu dokumentaciju sa predmjerom i predračunom radova na sanaciji objekata Javne ustanove Studentski centar ”Nikola Tesla” Banja Luka.

(Vlada Republike Srpske, 23.01.2018.)

Početkom ove godine, iz resornih ministarstava, koja su zadužena za realizaciju ove odluke, rečeno je da se još ne zna datum početka radova i da se još uvijek “skuplja dokumentacija”, ali da će sve ići po hitnom postupku. Studenti/ce koji su i dalje u privremenom smještaju nadali su se da će obnova doma početi i biti gotova do proljeća.

Međutim, tek danas je iz Ministarstva prosvjete i kulture RS saopšteno da je sa firmom Prodamont potpisan Ugovor o renoviranju studentskih paviljona.

U pitanju je kompletna rekonstrukcija, zamjena kompletnih instalacija.

(Goran Prodić, predstavnik izvođača radova, 19.04.2018.)

Resorni ministar, Dane Malešević rekao je da je potpisivanje ugovora kasnilo zbog žalbenog postupka u procesu javnih nabavki. Vrijednost potpisanog ugovora je 2.800.000 KM, a radovi na obnovi studentskog doma trebali bi početi najkasnije u roku od osam dana. Rok za završetak radova na obnovi studentskog doma je 120 dana.

Istinomjer će pratiti da li će biti ispoštovan navedeni rok.

 

(Istinomjer.ba)

Renoviranje i rekonstrukcija Bosanskog narodnog pozorišta Zenica

Iz gradskog budžeta Grada Zenice izdvojeno je 80.000 KM za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije Bosanskog...

Kadrovi SNSD-a zaslužni su za trasiranje NATO puta

Komentirajući političku svakodnevnicu u Republici Srpskoj, koja se često svodi na protivljenje NATO integracijama od strane aktuelne vlasti u RS, potpredsjednica SDS-a i zastupnica u PSBiH,...


“Zloupotreba u predizbornoj kampanji” krivac za neaktiviranje MAP-a?

Šta tačno Dragan Čović podrazumijeva pod “zloupotrebom u predizbornoj kampanji”, nejasno je, ali ono što je javnosti odavno poznato su jasni i nedvosmisleni stavovi zvaničnika NATO kada je riječ o...