20 godina istih obećanja: Od članstva u EU 2014. do mreže autoputeva

U posljednjih 20 godina Opšti izbori u BiH održani su šest puta (sedam izbora od 1996. godine), a partije koje su nakon njih formirale vlasti na državnom i entitetskim nivoima davale su brojna obećanja od kojih su rijetka ispunjena u potpunosti ili u zadanim rokovima. Nakon početnih uspjeha u uspostavi kakve takve funkcionalne države, kada … Više »


Hitne mjere za smještaj migranata?

Nakon radno-konsultantskog sastanka o migrantskoj krizi, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić koji je bio i organizator sastanka, obećao je kako će BiH poduzeti hitne mjere kako bi migranti u našoj zemlji bili zbrinuti na adekvatan i human način. Vrlo brzo, hitno ćemo raditi na adekvatnom smještaju za trenutne i buduće migrante. Imamo dio objekata … Više »


Dug Fonda PIO veći je od 60 miliona KM

Premijer FBiH, Fadil Novalić je tokom sastanka sa predstavnicima MMF-a održanom u Sarajevu između ostalog istakao kako je smanjen deficit Fonda PIO/MIO FBiH. Kao primjer pozitivnih reformskih procesa istakao je rezultate ostvarene donošenjem novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime je Fond PIO smanjio dug sa 230.000.000 na oko 60 miliona maraka, naglasivši da … Više »


Odgođena primjena odluke o novom režimu izvoza brašna, ulja i šećera u Tursku

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović rekao je da će uskoro biti otklonjeni problemi u izvozu mesa, ulja, brašna i šećera u Tursku. Ugovaram sastanak s turskim ministrom za ekonomiju Nihatom Zajbekčijem o izvozu mesa, ulja, šećera i brašna u Tursku. Neophodan nam je taj sastanak. Trenutno je sve u fazi pripreme, … Više »


ŽRS uputile Vladi RS Program rješavanja viška radnika

Govoreći na prezentaciji budućih aktivnosti na restruktuiranju Željeznica RS, ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić je najavio nastavak subvencionisanja ovog preduzeća kroz sredstva Svjetske Banke.   Smatram da će po završetku ovog procesa Željeznice biti profitabilno preduzeće. Zadržaćemo i putnički saobraćaj, iako znamo da i dalje neće biti profita u tom dijelu. Vlada će … Više »


Vlada KS ukinula obavezu kupovine mjesečnih kupona GRAS-a u javnim institucijama i preduzećima

Privremeni upravitelj GRAS-a, Haris Gušić smijenjen je na sjednici Skupštine KS održanoj 4. aprila jer nije ispunio zadatke i očekivanja koje je pred njega stavila Skupština, a nakon njegove smjene ministar saobraćaja KS, Mujo Fišo je najavio i inicijativu za ukidanje Uredbe o kupovini mjesečnih kupona u javnim preduzećima i ustanovama. Tražit ćemo poništenje ove … Više »


Jednošalterski sistem registracije preduzeća u FBiH ni na pola puta

Premijer FBiH, Fadil Novalić najavio je ubrzanje i pojednostavljenje procedura za registraciju preduzeća u FBiH još prilikom preuzimanja mandata u martu 2015. godine. Dodatno moramo ubrzati i pojednostaviti proceduru za registraciju preduzeća, te ponuditi posebne olakšice, da bismo stimulisali inkluziju mladih osoba u privredne tokove. (Fadil Novalić, 31.03.2015.) Rok za uspostavu jednošalterskog sistema prema Akcionom … Više »


Borci ipak nisu dobili Uredbu o osnovnom osiguranju na posljednjoj sjednici Vlade FBiH

Pošto na posljednjoj vanrednoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH nisu razmatrani Zakon o boračkim udruženjima i nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca, šef kluba poslanika SDA u ovom domu je rekao kako Vlada FBiH priprema uredbu o osnovnom osiguranju boraca. Skoro donošenje uredbe najavio je i ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević, nekoliko dana kasnije.   … Više »


Plate u FBiH i RS: Koliko razloga za slavlje imaju radnici u BiH

Plate radnika u BiH među najnižim su u regionu, a tokom protekle četiri godine gotovo da nikako nisu rasle u RS, dok je u FBiH primjetan blagi porast prosječne plate tokom aktuelnog mandata Vlade FBiH. Koliko radnici u našoj zemlji imaju razloga za proslavu Praznika rada, kolike su plate u dva bh. entiteta, te ko … Više »