Vukota Govedarica

Novi predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Vukota Govedarica je rođen 1976. godine u Gacku. Završio je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu 2000. godine. Sa suprugom Oliverom i djecom Stefanom i Katarinom živi u Gacku.

Nakon završetka studija postaje tehnički direktor kulturno-sportskog centra u Gacku. U rodnom gradu je i danas predsjednik Guslarskog društva „Tešan Podrugović“ i muškog odbojkaškog kluba.

Karijera

Član je SDS-a od 1999. godine. Bio je predsjednik Omladine SDS-a, a u zadnjih sedam godina je bio potpredsjednik Stranke.

Prvi put je na izborima učestvovao 2004. godine, kada je izabran za odbornika u Skupštini Općine Gacko. Dvije godine kasnije na izborima osvaja mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS), a potvrđuje ga i na općim izborima 2010. godine.

Govedarica je obnovio mandat i 2014. godine.

Imovina

Govedarica je ponovo prijavio suvlasništvo nad stanom u Srbiji od 28 kvadrata te da je vlasnik automobila Audi 4, ali je u odnosu na 2010. godinu njegova ušteđevina potrasla sa 20.000 KM na 70.000 KM.