Dragan Mektić

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH
Dragan Mektić rođen je 24.12.1956. godine u Prnjavoru. Završio je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij za unutrašnje poslove, zvanje Diplomirani kriminalista. Oženjen, otac dvoje djece.

Radno iskustvo

2006 – 2015 Direktor Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
2003 – 2006 Zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine
1997 – 2003 Zaposlen u obavještajnom sektoru u Bosni i Hercegovini
1980 – 1997 Rukovođenje policijskom stanicom; Poslovi na suzbijanju opšteg kriminaliteta; Poslovi na suzbijanju finansijskog kriminaliteta.

Od 2015. godine je Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine.